Riv og bygg nytt på Bjørnebekk

De gamle internatene på Bjørnebekk må rustes opp for å tilfredsstille kravene til brannsikkerhet. Plan og byggekomiteen foreslår å rive og bygge nytt fremfor å flikke på de nær 80 år gamle bygningene.

De to bygningene som idag huser asylsøkere på Bjørnebekk ble satt opp i 1938 som behandlingssted for alkoholikere. Det er mange år siden denne driften ble avviklet, og siden 1999 har kommunen drevet asylmottak i bygningene.

De gamle trebygningene tilfredsstiller ikke dagens krav, spesielt når det gjelder brannsikkerhet, men de er også nedslitte og vanskelige å opppgradere på mange andre måter. Plan og byggekomiteen var på befaring i sitt junimøte, og fattet da vedtak om at man ville se et mulighetsstudie basert på riving og nybygg før man tok stilling til hva man burde gjøre med byggene.

Det foreligger nå et forslag om å rive de to husene og erstatte dem med tre nye, De nye byggene skal være eksteriørmessig mest mulig lik de eksisterende, slik at man tar vare på det fine tunet. Ved å bygge tre hus, og ikke bare to, blir det mulig å få til en rokkering av beboerne slik at driften kan fortsette gjennom hele byggeperioden uten behov for provisorier. En slik løsning gjør det også mulig å samle hele mottaket på Bjørnebekk, også den delen som idag holder til på Heia.

En annen fordel med nybygg er de mulighetene man da får til å forberede byggene for alternativ bruk hvis det i fremtiden ikke skulle være behov for asylmottak. Skal man for eksempel bruke bygningene til kontorer kreves bedre ventilasjon, og det krever plass under etasjeskillene.

Plan og byggekomiteen ser for seg at dette er bygninger som egner seg spesielt godt for modulproduksjon der ferdige seksjoner heises på plass før ytterkledning og saltak legges på. Det gir kortere byggetid og mindre belastninger for beboerne i byggetiden.

Kostnadene nærmer seg 90 millioner kroner, og det er nå opp til Formannskap og Kommunestyre å fatte nødvendige vedtak før prosjekteringen kan starte.