Rustad skole rives

Straks etter skoleslutt var det klart for et sceneskift ved Rustad skole. Noen dager fikk kommunen på å rydde ut møbler og inventar før riveentreprenøren Øst Riv kunne starte arbeidet med å fjerne hele den gamle skolen. Nå venter to års eksil på grusbanen før den nye, mer en dobbelt så store, Rustad skole kan tas i bruk.

Mange synes sikkert det er litt vemodig at skolen nå forsvinner, men det var ikke lett å finne andre løsninger forutsatt at skolen fortsatt skulle ligge på samme tomt. Den eldste delen av skolen er det nok ikke så mange som gråter over. Den var bygget på 1970-tallet og hadde avgjort uttjent sin tid. Bygningene bar preg av rimelige løsninger med stort vedlikeholdsbehov, og var i tillegg lite egnet for skolens bruk. Verst sto det nok til med den gamle aktivitetsavdelingen med gymsal og spesialrom. Den var ingen stolt av de siste 20-30 årene. Litt vanskeligere er det å forklare at også det nyeste bygget, fra 1997, nå står for fall. Det var i første fase av byggeprosjektet forutsatt bevart, men behovet for en 4-prallellers skole gjorde den kabalen umulig å få til å gå opp. Løsningen ble å fjerne alt og kunne planlegge skolen uten bindinger til eksisterende bygg.

Andre krav og behov

Dagens krav til skolebygg er svært annerledes fra de reglene som gjaldt for slike bygg selv så sent som for 20 år siden. De tekniske kravene til bygget når det gjelder ventilasjon, isolasjon og miljø kan vanskelig sammenlignes. Når skolen også skal kunne huse dobbelt så menge elever må det legges tilrette for praktiske bruksenheter der elevtrinnene kan fungere sammen i den praktiske skolehverdagen.

AF-Gruppen bygger

Ås kommune har kontrakt med AF-Gruppen om byggingen av Rustad skole. Prosjektet er en totalentreprise på ca 225 millioner kroner. Når kommunens samlede kostnader med byggingen legges sammen vil ca 360 millioner være brukt på å bygge kommunens største skole. AF-Gruppen bygger også Solberg skole for Ås kommune. Den skal stå ferdig neste sommer.

Høyres skoleplan gjennomføres

Ås Høyre har stått fast gjennom alle diskusjoner og debatter på behovet for to store sentrumsskoler. Byggingen av Rustad er første trinn. Så snart Rustad skole står klar, høsten 2019 hvis intet uforutsett inntreffer, starter byggingen av en 4-parallells skole på Åsgård. Da vil Ås kommune for første gang ha en fornuftig overkapasitet som gjør det mulig å vokse slik alle prognoser tilsier at man vil gjøre. Det blir i allefall ikke skolekapaitet det står på.