Høyres folk i styrer og utvalg 2015-2019

Hilde Kristin Marås er Høyres gruppeleder og sitter i Formannskapet

Konstitueringen av de mest sentrale utvalgene er gjort, og Høyre har samarbeidet med Frp for å få en best mulig representasjon i utvalgene. Ikke uventet har posisjonen, bestående av Ap, Mdg, V, SV og Rødt, lagt beslag på alle leder- og nestlederverv bortsett fra ledervervet i kontrollkomiteen.

Høyres kommunestyregruppe består av Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, Stein Ekhaugen, Bengt Nøst-Klemetsen, Egil Ørbeck, Håkon Ystehede og Sverre Teigen. Vararepresentantene er Rubina Mushtaq Rikheim, Marianne Frid Nordby, Frank Jakobsen, Ulf Oppegård, Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg, Nils H. Sopp, Jan Ove Rikheim, Sigrun Strømsøyen, Torill Myro og Christian Hellevang.

I Formannskapet er Høyre representert av Hilde Kristin Marås og Stein Ekhaugen med Egil Ørbeck, Sverre Teigen og Ida Krogstad på varamannsplass.

Kontrollutvalget ledes av Høyres Håkon L. Henriksen.

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur har Høyre fått tre faste plasser. Her finner vi Ida Krogstad, Bengt Nøst-Klemetsen og Sverre Teigen. Marianne Frid Nordby og Sigrun Strømsøyen er vararepresentanter.

I Hovedutvalg for helse og sosial finner vi Rubina Mushtaq Rikheim og Håkon Ystehede. På varamannsplass er Egil Ørbeck og Geir Grønsholt.

I Hovedutvalg for teknikk og miljø er Jan Ove Rikheim og Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg Høyres representanter, mens vi finner Nils H. Sopp og Zara Mushtaq Berg på varamannsplass.

Konstitueringen er ikke helt i tråd med reglene på alle punkter. Det er en mann for mye i teknikk og miljø og for mange kvinner i Formannskapet og Hovedutvalg for Helse og Sosial. Det gjenstår derfor å se om Fylkesmannen vil godkjenne konstitueringen.

Konstitueringen fortsetter i kommunestyrets møte 18. november.