Tiltak for næringslivet i Ås

Ordsky, Vi tror på Ås

Ås Høyre foreslår at Ås kommune gir lokalt næringsliv midlertidig fritak for eiendomsskatt til koronakrisen er over. 

Norge er i lockdown, og det går hardt utover næringsdrivende i hele landet. Stortinget har vedtatt en foreløpig krisepakke på 100 milliarder kroner for å forhindre masseoppsigelser- og konkurser.
Ås Høyre er svært bekymret for næringslivet i Ås, hvor næringer må stenge sin virksomhet. Ås kommune har eiendomsskatt på næringseiendommer, og det er en stor belastning på næringsdrivende som ikke lenger har inntekt som følge av den pågående krisen.
For å hjelpe næringslivet i denne vanskelige situasjonen ønsker Ås Høyre at det skal gis midlertidig fritak fra eiendomsskatt til krisen er over. Alle må bidra, og vi vil samtidig oppfordre alle gårdeiere i kommunen til å gi lettelser på husleier til bedrifter og næringsdrivende de har som leietakere.

Ås Høyre vil umiddelbart sende følgende forslag til Formannskapet i Ås v/Ordfører:
Ås kommune vil midlertidig frafalle utskrevet eiendomsskatt på næringseiendommer, og gi fritak så lenge smitteverntiltak pga koronavirus håndheves.