Gruppemøte

Gruppemøte foran utvalgsmøtene 26. og 27. oktober