Gruppemøte

Gruppemøte foran møter i hovedutvalg 2. og 3. november