Gruppemøte

Gruppemøte før formannskapets budsjettbehandling