Gruppemøte

Gruppemøte før formannslkapets budsjettinnstilling vedtas 23. november