Gruppemøte

Gruppemøte foran kommunestyrets heldagsmøte med budsjettbehandling 14. desember