Supermandag - Årsmøte og nominasjonsmøte

Velkommen til SUPERMANDAG i Ås Høyre! Vi har gleden av å invitere til medlemsmøte i Ås Kulturhus, mandag 12. november 2018 kl 18:30—21:30.

Ås Høyre avholder både årsmøte og nominasjon til kommunestyre 2019-2023 på samme kveld. I tillegg kommer stortingspresident Tone. W. Trøen for å snakke om arbeidet med Høyres prinsipprogram.

Gå ikke glipp av denne enestående muligheten til å påvirke politikken i Ås kommune.

Program: 

1. Årsmøte i Ås Høyre.
2. Foredrag av stortingsrepresentant Tone W. Trøen
3. Nominasjonsmøte kommunestyret 2019—2023

1. Årsmøtet i Ås Høyre

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ås Høyre

Dagsorden: 

1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse og godkjennelse av møtende/deltakende medlemmer.

Vedtektene Ås Høyre:
Medlemskap i Høyre gir en eksklusiv rett til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosess, herunder det å bli valgt til verv i partiorganisasjonen, stille som kandidat til valglister og kunne avgi stemme på partiets års-, program- og nominasjonsmøter. Medlemskapet bekreftes ved betalt kontingent og er en forutsetning for deltagelse i besluttende organer og å være valgbar på alle nivå i Høyres organisasjon og valglister. 

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

3. Beslutning om møtet skal holdes for lukkete dører. 

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

5. Styrets årsberetning

6. Kvinnepolitisk leders årsberetning

7. Kommunestyregruppens årsberetning

8. Årsregnskap til orientering

9. Fastsettelse av kontingent for 2019

10. Arbeidsmål for 2019

11. Valg
  • Valgkomiteens innstilling ved leder av nominasjonutvalget Reidun Aalerud
  • Valg av styre
  • Utsending til Årsmøtet i Viken Høyre
  • Fullmakt til å supplere delegat (er) ved forfall 
  • Valgkomite 2019
Alle dokumenter sendes ut via epost til alle registrerte medlemmer senest 1 uke før møtet avholdes.


2. Foredrag av stortingspresident Tone W. Trøen

Vi har vært så utrolig heldige å få besøk at vår kjære stortingspresident Tone W. Trøen som vil orientere oss om Høyres forslag til nytt Prinsipprogram.

Høyres prinsipprogram skal inneholde de grunnleggende tankene, synspunktene og retningslinjene som vår politikk utvikles på bakgrunn av. Dette skiller seg derfor fra et partiprogram, og inneholder verken konkrete tiltak eller prioriteringer. 


3. Nominasjonsmøte kommunestyret 2019—2023

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved leder

Vedtektene Ås Høyre:
Medlemskap i Høyre gir en eksklusiv rett til å delta i den formelle demokratiske 
beslutningsprosess, herunder det å bli valgt til verv i partiorganisasjonen, stille som kandidat til valglister og kunne avgi stemme på partiets års-, program- og nominasjonsmøter. Medlemskapet bekreftes ved betalt kontingent og er en forutsetning for deltagelse i besluttende organer og å være valgbar på alle nivå i Høyres organisasjon og valglister. For å kunne delta ved prøvenominasjon til fylkestings- og stortingsvalg, nominasjon av kandidater til kommunestyrevalg og være valgbar som utsending til nominasjonsmøte på fylkesnivå, må man ved valget det nomineres til være stemmeberettiget i kommunen etter Valgloven.
For å kunne oppnå denne rett kreves minst 4 ukers medlemskap og at kontingent er betalt før møtet begynner. Nye medlemmer må ha betalt kontingenten senest 4 uker før møtet. Dette gjelder også medlemskap via godkjente foreninger i Unge Høyre, Høyres studenter eller Senior Høyre. 

2. Godkjenning av innkalling

3. Opptelling av tilstedeværende med stemmerett

4. Valg
  1. Møteleder 
  2. Referent 
  3. Tellekorps 
  4. 2 til å underskrive protokollen 

5. Nominasjonskomiteens arbeide og innstilling, ved leder Sverre Strand Teigen

6. Behandling og endelig vedtak 


Komiteens innstilling:
1 Hilde Kristin Marås, 1968, Kroer
2 Bengt Nøst-Klemmetsen, 1971, Nordby
3 Zara Mushtaq Berg, 1990, Rustad
4 Stein Ekhaugen, 1947, Nordby
5 Rubina Mushtaq Rikheim, 1967, Rustad
6 Egil Ørbeck, 1941, Åsgård
7 Ida Marie Ryan, 1989, Rustad
8 Sander Sebastian Djerv, 1997, Åsgård
9 Hege Sameien, 1974, Kroer
10 Mathias Eckholdt, 1974, Nordby
11 Marianne Frid Nordby, 1996, Nordby
12 Nils Hermann Sopp, 1959, Rustad
13 Kristin Høyum Kilen-Skogstad, 1974, Rustad
14 Ocean Marambanyika, 1980, Brønnerud
15 Malin Therese Ekren, 1996, Nordby
16 Jan Ove Rikheim, 1966, Rustad
17 Brit Djupvik Semner, 1946, Brønnerud
18 Christian Hellevang, 1968, Rustad
19 Ole Fredrik Nordby, 1964, Nordby
20 Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, 1963, Åsgård
21 Steffen Ekren, 1987, Nordby
22 Håkon Ystehede, 1965, Åsgård
23 Håkon Lars Henriksen, 1943, Rustad
24 Yasser Sibai, 1980, Åsgård
25 Lars Treekrem, 1995, Rustad
26 Ulf Oppegård, 1955, Nordby
27 Zen Mushtaq, 1988, Rustad 
28 Jan Henrik Martinsen, 1948, Åsgård