3 millioner til restaurering av Gloster Gladiator-fly

– En anerkjennelse av Gloster Gladiators historiske betydning under kampene i 1940, sier Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann i Høyre.

I revidert nasjonalbudsjett settes det av 3 millioner kroner til å restaurere Gloster Gladiator-flyet på Kjeller. Med dette kan restaureringen av det historisk viktige flyet fortsette.

– Gloster Gladiator-flyene spilte en viktig rolle i forsvaret av hovedstaden 9. april 1940. De skjøt ned flere tyske fly i luftkampene over Fornebu. Fiendens fremrykning ble forsinket av norske piloters innbitte motstand. Gloster Gladiator-flyene bidro til at regjeringen og kongen kunne flykte fra Oslo og fortsette motstandskampen, sier Elvenes.

12 Gloster Gladiator-fly ble levert til Hærens flyvåpen mot slutten av 1930-tallet. Flyet som er under restaurering, Gloster Gladiator 423, skjøt ned to tyske fly under kampene over Fornebu. I skadet tilstand landet flyet på Vangsmjøsa i Valdres 23. april, der det senere sank. Flyet er nå i ferd med å bli restaurert av et engasjert miljø tilknyttet Kjeller Flyhistoriske Forening.

Interesserte kan lese mer i Romerikes Blad her (bak betalingsmur).