5 resolusjoner vedtatt på Viken Høyres årsmøte 2019

Viken Høyres ledertrio, bestående av fylkesleder Kristin Ørmen Johnsen og de to nestlederne René Rafshol og Kari Sofie Bjørnsen, kunne fornøyd konstatere at Viken Høyres første fylkesårsmøte vedtok hele 5 resolusjoner.

Temaene for disse var «Blå optimisme for en grønnere verden», «Psykisk helse for barn og unge», «Kultur i Viken», «Et trygt Norge i NATO» og «Foreldrepermisjon».

Du kan lese alle resolusjonene i vedlegget under.