75 år siden D-dagen som reddet Europa

6. juni markerer vi at det er 75 år siden D-dagen, da de allierte gikk i land Normandie. Det allierte samholdet er uvurderlig, i dag som den gang.

I løpet av en dag, den 6. juni 1944, krysset omlag 150.000 allierte soldater Den engelske kanal for å befri Europa fra nazistisk okkupasjon og undertrykkelse. Invasjonen av Normandie var avgjørende for utfallet av krigen. Angrepet tvang Hitler til å kjempe en tofrontskrig som til slutt endte med nazistenes nederlag.

Norske styrker kjempet under invasjonen av Normandie. Blant annet deltok de to norske jagerflyskvadronene 331 og 332. Dessuten fraktet flere enn 40 norske skip forsyninger og ammunisjon, og rundt ti av marinens skip deltok i selve angrepet. Den norske jageren «Svenner» ble senket. 34 norske sjøfolk mistet livet.

75-årsmarkeringen for D-dagen er en symboltung begivenhet. D-dagen beredde grunnen for årtier med sikkerhetspolitisk samarbeid og samhold mellom Europa og USA. NATO har sikret freden i Europa gjennom 70 år.

Etter terrorangrepet mot tvillingtårnene på Manhattan i 2001 ble NATO på ulike vis involvert i kampen mot terror. NATO er nå tilbake til det det oppdrag forsvarsalliansen er tuftet på, nemlig forsvar av medlemslandene.

I 2019 er den sikkerhetspolitiske situasjonen langt mer uforutsigbar enn for få år tilbake. Forholdet mellom NATO og Russland er anspent. Kina viser seg i økende grad som sterk og selvhevdende på den internasjonale arenaen, og har i flere år hatt verdens nest største militærbudsjett. Midtøsten preges av ustabile styresett, krig og terrorisme med millioner av mennesker på flukt. Samholdet i Europa utfordres både innenfra og utenfra. Parallelt og som mulig konsekvens av dette, kan det hende vår nærmeste allierte USA, tidvis blir nødt til å vende oppmerksomheten vekk fra Europa, mot andre deler av verden. Ikke av ønske, men av nødvendighet.

I slike tider er det viktig at allierte holder sammen. Vi må holde fast ved transatlantiske bånd og europeisk samarbeid. Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Alliert samhold må omsettes fra ord til handling. Det innebærer blant annet økte forsvarsbudsjetter. Like viktig som å øke forsvarsbudsjettene er å få mer ut av forsvarsbudsjettene. Derfor slutter Norge opp om PESCO, og deltar dessuten som eneste land utenfor EU i det innledende programmet for forsvarsrelatert forskning som skal inngå i EUs nye forsvarsfond (EDF).

Vi har et ansvar for å ivareta freden som ble vunnet blant ved landgangen i Normandie 6. juni 1944. Norge vil bære sin del av ansvaret.