Høyres prinsipprogram – Tone W. Trøens landsmøteinnlegg 2019

– Dagens lovgivning bygger på respekten for menneskelivets verdighet og ukrenkelighet. Helsepersonell har plikt til å gi forsvarlig helsehjelp, og aktiv dødshjelp er straffbart etter norsk rett. Det mener jeg det fortsatt det skal være.

Dirigenter,

Jeg har dyp respekt for de mennesker som, selv om det ikke er lov i Norge, har reist til andre land for å avslutte sitt liv ved aktiv dødshjelp. Det er helt umulig å kunne sette seg inn i de beslutninger mennesker tar som ønsker å avslutte liv sitt. I forslag til nytt prinsipprogram gjentar vi Høyres holdning gjennom vår historie til ikke å åpne for aktiv dødshjelp. Dagens lovgivning bygger på respekten for menneskelivets verdighet og ukrenkelighet. Helsepersonell har plikt til å gi forsvarlig helsehjelp, og aktiv dødshjelp er straffbart etter norsk rett. Det mener jeg det fortsatt det skal være.

Det er særlig to grunner til det. For det første mener jeg det vil være nærmest umulig å håndheve en legalisering. Særlig fordi grensene er så vanskelige å definere. Hvem skal avgjøre om aktiv dødshjelp er tillatt i hvert enkelt tilfelle, og for hvilke lidelser. For det andre vil det stride mot helsepersonells plikt til å gi helsehjelp, til å behandle, lindre og trøste. Det er krevende å se for seg en lov som vil kunne beskytte både pasienter og helsepersonell fullt ut.

Jeg har på nært hold opplevd mennesker som ønsker seg ut av livet. Som ikke ser håp, som bare ser smerte eller som er alvorlig engstelige over å kunne bli en byrde for andre. Med erfaring som sykepleier, pårørende og politiker mener jeg vi må fortsette arbeidet, som Bent og regjeringen har tatt på alvor siden vi tiltrådte, for at norsk helsetjeneste i årene fremover i stadig større grad sikrer at det tilbudet som gis mennesker mot slutten av livet, er så godt som mulig, både menneskelig og faglig. Med verdighet og trygghet. Respekten for menneskeverdet blir satt på en alvorlig prøve når vi møter mennesker i sluttfasen av livet. Det er nær ytterpunktene vi finner de verdimessige prøvesteinene i vårt samfunn. Jeg mener det er viktig for Høyre at vi fortsatt er et tydelig parti mot aktiv dødshjelp og at det kommer klart frem i vårt viktige prinsipprogram.