Alle skal ha en jobb å gå til

Høyres viktigste sosialpolitikk er å gi barna våre en god skole og sikre at flere voksne kommer i arbeid. Når Stortinget diskuterer hvordan vi skal bruke våre felles penger for det neste året så handler det om stort og smått, og om de unge og de eldre.

Statsbudsjettene har mye å si for alderspensjonisten som ønsker seg god og trygg pensjon, til tenåringen som lurer på om det er penger igjen til hun skal gå av med pensjon. Det har mye å si for hun som bare mangler et fag fra videregående for å få vitnemålet på plass, til han som har slitt med store plager gjennom livet og som drømmer om å kunne gå på jobb så ofte kroppen eller hodet lar ham gjøre det.

Det handler om helt vanlige arbeidsfolks rettigheter og plikter på jobben, og de som driver bedriftene de jobber i.

Noe av det siste Solberg-regjeringen gjorde var å legge frem sitt forslag til hvordan vi skal bruke penger på best mulig måte neste år. Der foreslo vi å videreføre mye av det arbeidet vi gjorde gjennom de åtte årene vi styrte landet.

Vi fortsatte innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet gjennom å satse på arbeidsmarkedstiltak i NAV og gjøre disse menneskene til prioriterte grupper i NAVs arbeid. Vi etablerte en ungdomsinnsats i hele landet og innførte et mål om at unge under 30 år skal få tilbud om jobb, utdanning, arbeidstrening eller annen arbeidsrettet hjelp innen åtte uker. Vi opprettet et nytt arbeidsmarkedstiltak med tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge med behov for hjelp til sommerjobb. I år ga det rundt 2 000 unge en sommerjobb. Vi innførte en aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, inkludert krav om deltakelse i norskopplæring for mottakere av sosialhjelp der norskferdighetene var det som stod i veien for å få en fot innenfor arbeidslivet.

Vi ga pensjonistene skattelettelser på rundt fem milliarder kroner samlet og vi reduserte avkortningen i pensjonen for gifte og samboende med til sammen rundt 8 000 kroner for et par.

Vi utvidet ordningen med gratis kjernetid i barnehage og innførte inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for barn i 1.-4.klasse. Og vi økte barnetrygden med til sammen 7 200 kroner i året for barn opp til seks år.
Høyre mener utdanning og kompetanse er nøkkelen til arbeid. Derfor er vi så avhengig av å ha en god skole, men også flere muligheter for voksne til å skaffe seg et vitnemål eller fagbrev. Da er det uforståelig at den nye regjeringen fjerner viktige krav til kompetanse og nye karriereveier for lærere og kutter ut forsøket med tilrettelagt videregående.

Høyre vil møte alle de som sliter med å komme seg i jobb med aktivitet og med forventninger, samtidig som vi stiller opp med hjelp og støtte. Derfor er det synd at flertallet stopper forslaget til endringer i avkortningsreglene i uføretrygden.

Høyre vil stille opp med skikkelige ordninger for de som trenger tilrettelegging. Derfor er det så trist at det nye flertallet fjerner satsingen på å utdanning opp til 25 døvetolker som ville betydd mye for de det gjelder.
Høyre skal være kompromissløse mot arbeidslivskriminalitet. Folk har krav på å bli behandlet med respekt på arbeidsplassen og utnyttelse av folk eller lønnstyveri skal straffe seg. Derfor opprettet vi 7 arbeidslivskriminalitetssentre og foreslo et åttende som skulle ligge i Alta. For oss er ikke løsningen å forby hele bransjer eller å fjerne adgangen til midlertidige ansettelser.

Venstresidens linje for å inkludere flere opplever jeg handler mest om å øke ytelsene for de som mangler en jobb, fremfor til tak for å gi flere en sjanse til å komme i jobb.

Å ha dårlig tid om morgenen, at noen ringer og spør hvor det blir av deg, følelsen av å glede seg til helg eller ferie og kunne forsørge seg med sin egen lønn er noe alle mennesker skal få muligheten til å oppleve.

Derfor er Høyres viktigste sosialpolitikk at enda flere skal komme i jobb.