Alle skal sikres læreplass – Simen Nords landsmøteinnlegg 2019

I Viken skal vi være aktøren som lytter til næringslivet, gir relevante utdanningstilbud med innhold som passer bedriftenes behov, og som ikke oppretter skoleplasser uten at det er en jobb i andre enden, sa Simen Nord i sin tale til Høyres landsmøte 2019.

Forestill deg at du sitter 12 år på skolebenken, de to siste bare for å forberede deg på et spesielt yrke, men så får du beskjeden om at ingen bedrift vil ha deg. I tillegg skjer dette på et tidspunkt i livet som er fylt med usikkerhet og søken etter identitet. Det er virkeligheten for mange av våre ungdommer. Jeg sitter på fylkestinget i Østfold, og hver uke får jeg en oversikt over hvor mange som nå har blitt formidlet til lærlingeplass. Dessverre er det en kolonne som aldri blir tom. I kolonnen uten lærlingkontrakt er det mange skjebner; ungdom som gir opp skolen og begynner voksenlivet med et nederlag.

I denne resolusjonen peker vi på et viktig mål: nemligat alle skal sikres læreplass. Men vi peker også på veien dit. Med flere nye oppgaver innen næringsutvikling vil Fylkeskommunen ha en viktig rolle som den som knytter sammen ulike miljøer i et område, og som tilrettelegger for at næringslivet kan skape effektive og miljøvennlige arbeidsplasser. Men kombinasjonen av en slik styrket rollen og rollen som ansvarlig for videregående opplæring er særlig spennende.

Jeg har vært rundt hos mange bedrifter i Østfold,og det alle trekker frem er behovet for rett kompetanse. De trenger folk medyrkesfaglig utdanning og oppdatert kunnskap. I Viken skal vi være aktøren som lytter til næringslivet, gir relevante utdanningstilbud med innhold som passer bedriftenes behov, og som ikke oppretter skoleplasser uten at det er en jobb i andre enden. I Viken ser vi hele arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo under ett. Det gir bedre oversikt over behovet for arbeidskraft, gjør det enklere å planlegge riktig, og gjør at vi kan tilby flere forskjellige tilbud. Viken skal ha Norges beste videregående opplæring, og da kan vi ikke godta at vi utdanner elever til læreplasser som ikke er der.

Mitt håp er at vi på denne måten kommer dit at kolonnen over de som faller fra blir tom. Da slipper vi at elevene får en gedigen nedtur som slutten på sin skolegang, men at de i stedet får muligheten til å lære seg et yrke, kjenne på mestringsfølelsen og føle på gleden over å bidra til beste for seg selv og samfunnet. Her kan Høyre utgjøre en forskjell, og det går jeg til valg på til høsten.