At du velger, er det fali’?

Høyre vil helstsnakker om kvalitet og innhold i tjenesten, mens venstresiden snakkermest omeierform. Hvorfor ervenstresiden mer opptatt av hvem som driver enbarnehageeller tilbyr disse, enn hvor god kvaliteten er?

Høyre vil helst snakke om barnas beste og foreldres ønsker – for Arbeiderpartiet er systemet det viktigste. Hva er grunnen til at systemet havner foran menneskene, Arbeiderpartiet?

Det er på tide at Støre og Arbeiderpartiet forteller hvor grensen for profitt skal gå: er det bare barnevern de vil skjerme mot private aktører, eller også barnehager? Hva med sykehjem, søppelhenting, snøbrøyting, skoler og skolefritidsordninger?

9. september er det kommunevalg. Betyr det noe hva du stemmer? Opplagt ja! Det er avgjørende for både kvalitet og kapasitet på tjenestene. Det offentlige har ansvar for at vi innbyggere får de tjenestene vi skal ha, men det betyr ikke at vi ikke skal slippe til de private, ideelle og frivillige.

I foreldreundersøkelsen i Østfold gjør private barnehager det bedre enn kommunale. Tilfredsheten er høyere (4,6 vs 4,4), barnets utvikling, barnets trivsel – generelt sett scorer private bedre enn de kommunale barnehagene i Østfold.

Hvorfor vil Ap fjerne et system som har gitt oss full barnehagedekning? Og skape utrygghet for foreldre og barn?

Erdet en grei utvikling at utenlandske konsern, som har kommet inn på eiersiden imange av landets barnehager, skal tjene seg rike på drift av barnehager iNorge? Selvsagt ikke.

Dagens regelverk og system forkontroll av barnehagene er ikke tilpasset at det har kommet inn store aktører.Den utfordringen har regjeringen nå grepet fatt i og foreslår en rekkeinnstramminger i vårt forslag til ny regulering av private barnehager, som nåer på høring.

For Høyre er det viktig at vi opprettholder den velferdsmiksen vi har i dag, og da er det fire punkter som kan bidra til en bedre balanse:

1. Vi vil innføre forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

2. Vi vil lovfeste at private barnehager ikke kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.

3. Eier, og selskaper som er nærstående til eier, må gi innsyn i alle økonomiske forhold.

4. Vi vil sikre at private barnehager ikke får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har.

Høyre er positiv til mangfoldet som bidrar til utvikling av gode barnehager landet over, men også her kommer ideologien frem mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Selv om over 95 % av de private barnehagene har tariffavtale og gode pensjonsvilkår for sine ansatte, forsøker venstresiden å stemple disse som velferdsprofitører. I sine alternative budsjetter kutter både Arbeiderpartiet og SV i støtten til alle ikke-kommunale barnehager, noe som til syvende og sist rammer barna selv. At Sv og Rødt i lang tid har latt seg styre av ideologiske skylapper er ikke overraksende, men det er skuffende at Arbeiderpartiet nå henger seg på.

Det er tusenvis av barnehagelærere som arbeider hver dag for å sikre at barn lærer gjennom lek. De og barna fortjener at vi diskuterer hvordan barnehagen skal bli enda bedre, ikke hvorvidt en eierform skal forbys eller ei.