Både mediene og aktørene må bidra til godt debattklima

De siste dagene har det vært en merkelig og skarp debatt om oppstarten av norsk idrett. Når vi nå begynner å åpne samfunnet kontrollert og forsiktig, etter alle de nødvendige og strenge koronatiltakene, må det skje fornuftig.

Det har haglet med karakteristikker og påstander i begge retninger. Jeg tviler på at den vanlige mann og kvinne i gata egentlig har fått med seg hva som er selve debatten. Meningsmålingene viser også at nordmenn flest støtter regjeringens arbeid i krisen.
Selv har jeg privilegiet det er å være folkevalgt på Stortinget og tillitsvalgt i norsk idrett. La oss starte med idretten. Her har det hele veien vært en omforent enighet om linjen Norges idrettsforbund (NIF) har lagt seg på. De har konstruktivt spilt inn behov for økonomiske krisepakker og ikke minst vært enige om strategien for en forsiktig gjenåpning av idretten. En av enighetene har vært at topp-fotballen skal få være først ut. Det er det flere årsaker til; de skulle vært godt i gang med sin sesong, det er landets største idrett, deres TV-rettigheter representerer en økonomi langt over de største økonomiske krisepakker idretten kommer til å få tilgang til og de samme rettighetene bidrar også til økonomi nedover i fotballfamilien. I tillegg må vi nok alle erkjenne at fotballen også har en betydelig underholdningsverdi. Så når noen snakker om å snike i køen internt i idretten så er det ikke slik NIF og særforbundene opplever det.
På den politiske siden er det påstander om manglende forståelse av norsk idrett og at idretten ikke skal snike i «gjenåpningskøen» i samfunnet. NIF og mange særforbund har hatt en tett dialog med regjeringen og partiene på Stortinget. Jeg tror derfor alle politikerne har både kunnskap og forståelse for idrettens betydning, behov og hvordan idretten er organisert. Det har frem til i dag vært bred politisk enighet om regjeringens gjenåpningsstrategi. Den har handlet om at ikke alt kan åpnes opp samtidig, men at dette må tas gradvis slik at vi kan evaluere eventuelle tilbakeslag når det gjelder smitte. Vi har startet med de minste barna og deler av næringslivet. I morgen kommer planen for den videre gjenåpningen. I denne sammenheng er det viktig å skille mellom de helsefaglige rådene og den politiske planen for gjenåpning. Mange bransjer har, sammen med helsemyndigheten, fått på plass retningslinjer for hvordan de skal kunne drifte når de åpner igjen. Det er bra. Men om alle som har en slik retningslinje skulle få åpne samtidig ville «alt» åpnet på samme tid. Derfor må det en plan til som sier noe om i hvilken rekkefølge dette skal skje, for å bevare kontrollen på smitten.
Så mener jeg at det idretten representerer, sammen med folkehelseutfordringene, nå må vektes tungt og at dette tas hensyn til i den videre planen for gjenåpning av samfunnet.
Jeg skjønner behovet vi alle har for at samfunnet sakte skal normaliseres igjen. Jeg skjønner at særinteresser og partier har sterke meninger om veien videre. Men jeg er helt sikker på at debatten vi har sett fra enkelte de siste dager ikke bidrar til å opplyse befolkningen, til å sette ting i perspektiv eller til å øke tillitten til debattantene.