Bli med på yrkesfagløftet – Turid Kristensens landsmøteinnlegg 2019

— Bli med på yrkesfagløftet. Sørg for at ungdommen får vite hvilke fantastiske muligheter som ligger i å velge yrkesfag. Bidra til at alle bedrifter som kan, tar imot lærlinger.

Kjære landsmøte – dirigenter!

Noe av det viktigste vi som folkevalgte kan gjøre for å bidra til god, lokal verdiskaping er å sørge for at bedriftene får den kompetansen de har behov. Og her har alle som er fylkespolitikere, men også dere som er kommunepolitikere, store muligheter og et stort ansvar.

Noe av det viktigste dere som er fylkespolitikere kan bidra med er:

Vær med å sikre alle yrkesfagelever læreplass. Noen partier vil lovfeste retten til læreplass. Det er en skikkelig dårlig idé. Rett og slett fordi det ikke er gjennomførbart. Men inngå veldig gjerne samarbeidsavtaler med bransjeorganisasjonene og kommunene om en læreplassgaranti for alle elever som er klare for å gå ut i lære. Flere fylker har gjort det allerede, følg deres eksempel!

Samarbeid enda bedre med partene i arbeidslivet. Ikke ta opp flere elever på studieretningene enn det finnes læreplasser til i andre enden, og ta opp nok elever på studieretninger hvor behovet for lærlinger er stort.

Bli med og løft vår skjulte juvel i utdanningssystemet – fagskolene – opp og frem. Dette er virkelig næringslivets utdanning, og skriker etter kandidater fra fagskolene.

Vi må også bli bedre på å få flere til å velge yrkesfag, og her har dere som kommunepolitikere mye dere kan bidra med.

Sørg for at elevene får anledning til å velge mellom flere praktiske valgfag i ungdomsskolen.

Sørg for å gi elevene god rådgiving. Nå må det bli slutt på at elever blir veiledet bort fra yrkesfag, med dumme uttalelser som du har «for gode karakterer». Det er rett og slett tull!

Så – jeg oppfordrer dere alle: Bli med på yrkesfagløftet. Sørg for at ungdommen får vite hvilke fantastiske muligheter som ligger i å velge yrkesfag. Bidra til at alle bedrifter som kan, tar i mot lærlinger. Norge trenger flere fagarbeidere. Ungdommen må få mulighet til å ta den utdanningen de ønsker seg. Det kan dere være med å sørge for! Og så skal jeg gjøre alt jeg kan for at dere kan lykkes med dette.

Takk for meg!