Buskerud: Resultater fra prøvenominasjon og uravstemning

I perioden 14.-27. september har Høyres lokalforeninger og medlemmer kommet med sine innspill til nominasjon av stortingsvalglisten 2021.

Lokalforeningene i Buskerud stortingsvalgdistrikt har avholdt medlemsmøter med prøvenominasjon og rangert inntil 14 av stortingskandidatene. 

I samme periode har Høyres medlemmer i Buskerud vært invitert til å delta i rådgivende uravstemning for å komme med sin rangering til nominasjonskomiteen. De kunne rangere inntil 6 kandidater.

Nominasjonsprosessen har utgangspunkt i kandidatlisten som finnes her.

Resultatene fra prøvenominasjoner og uravstemning ligger også i nedlastbare PDF-dokumenter nederst på siden.

Resultater fra lokalforeningenes prøvenominasjon i Buskerud — stortingsnominasjon 2021:

Nr. Fornavn Etternavn Kommune Drammen Øvre
Eiker
Kongs-
berg
Flesberg Rollag Nore
og
Uvdal
Hol Ål Gol Hemsedal Nesbyen Krødsherad Sigdal
og Eggedal
Modum Jevnaker Ringerike Hole Lier Unge
Høyre
1 Morten Berger Drammen                                      
2 Sandra Bruflot Hole 3 2 3     4 11 4 3 5 4 2 3 2 1 2 1 2 2
3 Unni Carlsen Ringerike                 14     10 12     13 12    
4 Victoria Elisabeth Cavallini Fevik Drammen 8 12                 12   14   11   8 12 13
5 Sine Frødin Øvre Eiker   9                       11          
6 Per Rune Grønhovd Modum   14                     7 9 12        
7 Hanne Haatuft Hol 5 5 7     2 1   5 3 6 8 6   5 6 5 7 7
8 Bård Heio Nesbyen 12 10 5     5 4   8   3 7 11     11   11 12
9 Trond Helleland Drammen 1 1 1     1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1
10 Dag Øivind Henriksen Ringerike 13   11     7 5   6 4 7 5 9 7 2 7 4   11
11 Kjell Arne Hermansen Drammen                                      
12 Marius Jarlhof Lier     14                           11 6 9
13 Runar Johansen Ringerike   13             4           9 5 13   14
14 Kristin Ørmen  Johnsen Drammen 2   2     3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
15 Lise Bye Jøntvedt Ringerike                               12 14 14  
16 Espen Karlsen Ål 14           9 3 13 7 11       10        
17 Stein Ove Kvamme Lier                                      
18 Simen Murud Kongsberg 11 11 6       13       13   8 8 8 4 7 8 5
19 Christina Højer Mørkve Drammen 10   9       8   12   14         8   10 10
20 Jonas Nikolaisen Sigdal   6 12       7   10   9 4 4 4 14 9 10 13 8
21 Håkon Brathovde Olsen Modum                           10          
22 Henning Solhaug Hol                 11                    
23 Line Spiten Kongsberg 6 4 4     6 6 5 7 6 8   5 6 4   9 5 6
24 Frode Sundseth Lier 9 8 10       14               13 14   9  
25 Adrian Tollefsen Øvre Eiker 4 3 8       10 6     5 9   5     6 4 4
26 Tor Tveter Drammen 7                       13            
27 Marianne Werp Øvre Eiker   7 13       12   9   10 6 10   7 10      

Resultater fra rådgivende uravstemning blant Høyres medlemmer i Buskerud - stortingsnominasjon 2021 (detaljer i vedlegg under):

Nr. Navn Sum poeng
1 Trond Helleland, Drammen 956
2 Sandra Bruflot, Hole 810
3 Kristin Ørmen Johnsen, Drammen 634
4 Hanne Haatuft, Hol 252
5 Victoria Elisabeth Cavallini Fevik, Drammen 185
6 Bård Heio, Nesbyen 184
7 Dag Øivind Henriksen, Ringerike 171
8 Line Spiten, Kongsberg 165
9 Simen Murud, Kongsberg 159
10 Adrian Tollefsen, Øvre Eiker 158
11 Espen Karlsen, Ål 133
12 Marianne Werp, Øvre Eiker 129
13 Unni Carlsen, Ringerike 116
14 Christina Højer Mørkve, Drammen 114
15 Runar Johansen, Ringerike 86
16 Kjell Arne Hermansen, Drammen 80
17 Jonas Nikolaisen, Sigdal 76
18 Morten Berger, Drammen 72
19 Marius Jarlhof, Lier 60
20 Lise Bye Jøntvedt, Ringerike 52
21 Henning Solhaug, Hol 52
22 Per Rune Grønhovd, Modum 47
23 Sine Frødin, Øvre Eiker 43
24 Frode Sundseth, Lier 33
25 Tor Tveter, Drammen 32
26 Håkon Brathovde Olsen, Modum 19
27 Stein Ove Kvamme, Lier 13
Poengutregning for uravstemning:
1. plass = 6 poeng
2. plass = 5 poeng
3. plass = 4 poeng
4. plass = 3 poeng
5. plass = 2 poeng
6. plass = 1 poeng
242 av 1501 medlemmer avla stemme = 16,1%