Da Norge fikk demokratiet tilbake

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre, Østfold.

Denne uken har vi blitt minnet om en historisk milepæl. Torsdag 8. oktober var det nøyaktig 75 år siden det norske folk gikk til stemmeurnene for første gang etter krigen.

Det var også det første stortingsvalget på ni år. Den politiske friheten var igjen tilbake i Norge, etter fem års undertrykking.


Frie valg og fredelig maktoverdragelse etter valgene er grunnpremisser i demokratiet. At valget kunne gjennomføres bare fem måneder etter at diktaturet ble jaget fra landet, er et viktig symbol på overgangen fra krig til fred, og fra diktatur til demokrati. Stortingsvalget i oktober 1945 er et vitnesbyrd om de sterke demokratiske tradisjonene i Norge.  


På landsbasis var valgdeltakelsen over 76 prosent, og i Spydeberg gikk 1393 til stemmeurnene, i Askim ca. 3 800 og totalt i Østfold over 60 000. 


Min far som sto vakt på Akershus festning i dagene etter 9. april, fred og frihet var ord med innhold for ham og de fleste av hans samtidige. Kanskje tok han seg fri fra arbeide og gjord sin borgerplikt sammen med sine foreldre den dagen i Skiptvet. 


Men den svært lave valgdeltakelsen i de evakuerte og brannherjede fylkene i nord minner oss på at det norske samfunnet fortsatt var preget av krigens prøvelser og ødeleggelser. 


Troms hadde en valgdeltakelse på 57 prosent, mens i Finnmark kom bare 42 prosent seg til valglokalene.  


Å stoppe opp ved viktige hendelser og vendepunkter i historien bidrar til bedre forståelse av vår egen tid – og det styrker den demokratiske beredskapen. 

 

Det gir oss rett og slett økt bevissthet om demokratiets fundament og utvikling. Derfor er dager som 8. oktober og fortellingen om det første frie valget i Norge viktig. Et lands tillit til oss som er folkevalgte er avhengig av at vi representerer folket. 


I oktober 1945 hadde det skjedd så mye siden forrige valg – så mye vondt – at det var svært viktig å få gjennomført et fritt valg og få valgt et nytt storting. Det var stor bevissthet om at valget innebar at det norske folkestyret og det norske folks demokratiske rettigheter igjen var sikret. 

Det norske stortingsvalget i 1945 var det første valget som ble gjennomført i de tidligere okkuperte landene i Europa etter frigjøringen. Det kan vi være stolte av.