Det holder ikke med heiarop, Ap

Det er fint at Arbeiderpartiet i Eidsvoll og Hurdal heier på Hurdal Recovery, slik Svendsen og Knai utrykker det i EUB 8.7.21. Men de banebrytende ildsjelene bak Hurdal Recovery, som har skapt behandlingsmetoder som gir fantastiske resultater, trenger mer enn heiarop.

Tone W. Trøen, stortingsrepresentant Akershus Høyre
Foto: Monica Jenssen – Art and Eye Studio

Mange pasienter husker at i Arbeiderpartiets regjeringsperiode ble mange gode ideelle og private behandlingsinstitusjoner innenfor rus- og psykisk helse nedlagt. Derfor står mye på spill ved valget i høst. Det er fritt behandlingsvalg som sikrer at mennesker fra hele landet kan få velge å komme til Hurdal Recovery. Ikke at Arbeiderpartiet heier på noe de går til valg på å skrote om de skulle vinne valget.

Når Arbeiderpartiet nå går til valg på å fjerne fritt behandlingsvalg, går de til valg på å fjerne den rettigheten som gjør at de sterke og modige menneskene jeg traff i Hurdal i forrige uke kunne velge seg dit for behandling.  

Nei, det var ikke under Arbeiderpartiet at pasientene opplevde at medisinfri behandling for psykiske lidelser ble en realitet. Det var først da Høyres helseminister Bent Høie fra 1. juni 2015 utvetydig sendte en politisk bestilling til alle helseregionene om at de skulle ha på plass legemiddelfri behandling til personer med alvorlige psykiske lidelser, at det ble kraft bak kravet. Selv seks år etter må mange fortsatt kjempe svært harde kamper mot medisinering. Antakelig både fordi motstanden i det medisinske fagmiljøet er stor, slik pasientene ved Hurdal fortalte oss alle senest i forrige uke. Men også fordi det krever noe annet av institusjonen og behandlerne når målet er pasientbehandling som reduserer eller avslutter medisinbruken. Behandlingsmåter og tilrettelegging som nettopp Hurdal Recovery, som landets første private psykiatriske sykehus, kan tilby.  

Nei, fritt sykehusvalg er ikke løsningen, Knai og Svendsen. Utfordringen var at med den ordningen var det helseregionene som fullt ut bestemte hvilke private eller ideelle behandlingssteder pasientene kunne velge mellom. Derfor slo Høyre sammen fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg i 2015. Med det fikk pasientene større valgfrihet og betydelig flere behandlingssteder å velge mellom. Ved Hurdal Recovery er de helt tydelige på at uten vår reform for fritt behandlingsvalg, ville de ikke kunnet bygge opp sitt gode tilbud.

Det hjelper derfor sørgelig lite at varaordførerne i Eidsvoll og Hurdal heier på Hurdal Recovery, når Arbeiderpartiet går til valg på å skrote fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg er den pasientrettigheten som gjør det mulig for pasienter å fritt velge behandling der de ønsker, dekket av det offentlige. Reformen fritt behandlingsvalg er ikke perfekt. Den har ikke vært perfekt for Hurdal Recovery heller, men den har vært helt nødvendig for at de har kunnet bygge opp et behandlingstilbud som fokuserer på sunn ernæring, aktivitet og en trygghet for pasienter som ønsker helt eller delvis å fjerne medisiner i sin behandling. Slik er de et viktig fyrtårn og en ledestjerne. Måtte både offentlige og private lære av og følge etter Hurdal Recovery i årene fremover.   

Min drivkraft som politiker er å jobbe for en bedre helsetjeneste for alle pasienter. Derfor er også besøket ved Hurdal Recovery i forrige uke en sterk motivasjon for meg når vi i Høyre nå ønsker å utvide og forbedre ordningen med fritt behandlingsvalg. Siden vi innførte den har 60 000 benyttet seg av rettigheten. Nå ønsker vi å gjøre plass til 100 000 til i løpet av de neste fire årene.

Hver gang jeg reiser hjem fra å ha besøkt Hurdal Recovery sitter det igjen sterke inntrykk etter møter med mennesker som har opplevd krenkelser og utfordringer gjennom mange år i psykiatrisk behandling. Deres historier handler ikke om at det offentlige tilbudet ikke fungerer og at det private er perfekt. Deres historier handler om at vi trenger et større mangfold i behandlingstilbudet, at det for dem er viktig å bli lyttet til, trodd på og hørt når de forteller hva som kan gjøre dem bedre. Deres historier handler om hvordan fritt behandlingsvalg har gitt dem mulighet til å velge seg til Hurdal.