Det skal være trygt å føde i Østfold

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Selv om fødselsomsorgen vår er i verdenstoppen, fortsetter vi arbeidet med å gjøre den enda tryggere og bedre – i hele landet. Vi vil ha et fødetilbud som består at de små fødestuene, de mellomstore fødeavdelingene og de store kvinneklinikkene.

55 000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. De aller fleste føler seg trygge og blir godt ivaretatt av flinke fagfolk før, under og etter fødselen. Det har aldri vært tryggere å føde i Norge. Spedbarnsdødeligheten har aldri vært lavere. Antall kvinner og barn som blir skadet under fødsel har aldri vært lavere. Kvinner er mer fornøyd med fødetilbudet på sykehusene enn tidligere.

Det skal være trygt å føde i Norge. Uansett hvor folk bor. Men ikke alle kvinner eller jordmødre opplevelser tjenesten slik. Vi skal bruke deres erfaringer til å gjøre fødselsomsorgen bedre.

Det er behov for flere jordmødre i kommunene. Derfor har regjeringen lagt til rette for nær en dobling av antall jordmorårsverk i kommunene siden vi tok over. I 2013 var det 279 jordmorårsverk i kommunene, mens det innen utgangen av 2019 vil være om lag 540. Fordi antall fødsler har gått ned i samme periode, har antallet gravide per jordmor gått kraftig ned.

En av grunnene til at vi øker antall jordmødre i kommunene er for å gjøre fødetilbudet bedre og tryggere. Slik sørger vi for bedre oppfølging av mor og barn før og etter fødsel, og slik bidrar vi til at kvinner med lang vei til fødestedet får følge av jordmor. I neste års oppdragsdokument vil sykehusene få klare føringer om å få på plass følgetjeneste i samarbeid med kommunene som ønsker det.

Regjeringen har i tillegg lovfestet at fra 1. januar 2020 skal alle kommuner ha jordmorkompetanse. Dette kravet ble i sin tid fjernet av den rødgrønne regjeringen, og ble gjeninnført mot Arbeiderpartiets stemmer. Å lovfeste kravet om jordmor styrker kvinnens rettigheter, og det er beklagelig at Arbeiderpartiet gjentatte ganger har vist at de ikke støtter dette kravet.

Fødselsomsorgeni Norge og Østfold er veldig god, men ikke perfekt. Høyre forsetter derforarbeidet med å gjøre den enda tryggere og bedre. Det skal være trygt å fødeuansett hvor man bor.