E18 og en etterlengtet utvikling

«Alle» kjenner til hvordan trafikken stamper på E18, Slemmestadveien og ikke minst Røykenveien. Løsningen for disse veiene henger sammen. Før jul kom den gledelige meldingen om at regjeringen legger frem en bompengeproposisjon som innebærer at E18 blir fullfinansiert på strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Statens vegvesen kan starte arbeidet!

«Alle kjenner» også til at det er motstand mot prosjektet. Men da bør vi huske følgende: Prosjektet ligger inne i Nasjonal Transportplan som ble vedtatt av Stortinget for to år siden. Et stort flertall av innbyggerne i Asker og Bærum har stemt på partier som ønsker denne utviklingen. I Viken fylke ble Høyre marginalt større enn Ap, men de rødgrønne fikk makten i fylkesrådet. Det burde i utgangspunktet ikke hatt noe å si for E18-prosjektet. Ap i Viken overrasket imidlertid alle med å endre mening, selv om Ap i Akershus hadde vært for, Ap på Stortinget er for, og Ap i Asker og Bærum er for. Gruppeleder Kjell Maartmann-Moe i Bærum Ap sier i et innlegg i Budstikka at han ønsker en rask og samlet utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta, og at E18-strekket forbi Sandvika skal reguleres ferdig så snart som mulig. Han tenker på klima, miljø, beboerne, trafikantene og trafikksikkerheten. Vi er så enige!

La meg legge til hva ordfører i Asker, Lene Conradi, sier: Jeg kan ikke forstå at Oslo ikke ser at det vi trenger er nøyaktig det samme de selv har fått gjennom Oslopakke 1 og 2, når alle filene ble lagt under bakken gjennom sentrum og frigjorde verdifulle arealer til flott byutvikling. Hun viser til at finansieringen av alt det de har fått til i Oslo har vært et spleiselag med bompengefinansiering i mange tiår under forutsetning at også vestkorridoren med Asker og Bærum skulle få samme muligheter i Oslopakke 3. Skuffelsen er stor over at rødgrønne politikere i Oslo og Viken har glemt historien. Men heldigvis, regjeringen har besluttet at prosjektet skal realiseres!

Det virker som motstanderne glemmer at ny vei innebærer tuneller, miljølokk med støyskjerming, ny bussvei, ny sykkelvei, ny kollektivterminal i Asker sentrum og ny og mer hensiktsmessig avvikling av lokaltrafikken samt den trafikken som kjører gjennom Asker og Bærum. Et veisystem vi alle er avhengige av. Næringslivet taper enorme summer hvert år på nåværende E18. Vårt område er i vekst, og vi trenger hensiktsmessig trafikkavvikling og stedsutvikling nært knutepunktene. Det bygges ikke for å skape større kapasitet til bil i seg selv, men for å løse de store utfordringene vi har.

Partene i Oslopakke 3 har avtalefestet at E18 skal bygges fra Lysaker til Drengsrud. De rødgrønne i Viken og Oslo sin påstand om at regjeringens løsning innebærer et avtalebrudd har ikke forankring i virkeligheten. Det er heller ikke slik at man kan velge seg enkeltelementer fra Oslopakke 3. Den er en helhetlig pakke. Det er besynderlig, faktisk trist, at en part i Oslopakke 3 aktivt forsøker å hindre at ett av prosjektene i den fremforhandlede pakken blir realisert.

Desto mer gledelig at regjeringen tar ansvar, og legger frem en løsning som Stortingsflertallet vil vedta. Det er bra for hele vårt nye Asker, og vår region! Rett og slett en velkommen julegave.

Leserinnlegget var først publisert i Røyken og Hurum avis 09.01.2020.