E18 Vestkorridoren skal bygges

— Dette er en gledens dag. Arbeiderpartiet i Viken har bestemt seg for at veien skal bygges og vil stille lånegaranti. Nå må omkampene om E18 være over og veien bygges. Høyres standhaftighet har ført fram, både i fylket, Bærum og Asker, sier Høyres gruppeleder Anette Solli.

Den 19.juni vedtok Stortinget utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta, og i dag ble det klart at fylkesrådet i Viken ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil stille den nødvendige lånegarantien for E18 Vestkorridoren fra Lysaker til Strand. Kommunestyret i Bærum har gitt sin tilslutning til lånegaranti for resten av strekningen til Ramstadsletta. Høyre i Viken har kjempet lenge for at ny E18 Vestkorridoren skal bygges og nå ligger alt til rette for at utbyggingen kan starte.

— Ny E18 et viktig prosjekt som berører mange. Det vil gi bedre fremkommelighet for buss, bil og syklende. Det vil også gi bedre luft og mindre forurensning ved at deler av veien legges under bakken. Dette er en stor seier for alle som har kjempet for å gi innbyggere bedre kollektivtrafikk, byutvikling og et bedre tilbud til syklende, sier Solli.

Solli peker på vedtaket fra Stortinget i stor grad har imøtekommet kravene til prosjektet fra fylkestinget i Viken som vil gi et bedre kollektivtilbud. Lysaker kollektivterminal blir inkludert i prosjektet. Høyre bilfelt omgjøres til kollektivfelt i både vest- og østgående løp. I tillegg ligger det allerede inne i prosjektet en vei med eget bussfelt i tunnel fra Bekkestua til E18.

— Høyre vil stemme for en lånegaranti for prosjektet når saken skal behandles av fylkestinget i september. Og Høyre vil fortsette å være et konstruktivt opposisjonsparti i fylkestinget i tiden fremover, avslutter Solli.