Ekstra tilskudd til kommunene til digital hjemmeundervisning

Da koronaen brøt ut og digital undervisningen ble hverdagen for mange, ble det enda mer tydelig at det er store forskjeller i utstyr, infrastruktur og kompetanse mellom skoler og kommuner. Iden nye situasjonen vi befinner oss i, har dette mye å si. Nå har regjeringen bevilget over 80 millioner kroner for å bidra til å jevne ut disse forskjellene.

Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre, Akershus.

Selv om mange klarte overgangen, var det også utfordringer. Noen skoler hadde behov for å øke kompetansen sin for å kunne drifte nye løsninger på en god måte. Andre manglet digital infrastruktur når alle elever plutselig måtte ha til gang til egen PC eller nettbrett hjemme. Vi kan trygt si at det siste året har gitt mange av oss et stort digitalt løft.

Det ble satt av 80 millioner til kommunen i særskilt støtte til digital hjemmeundervisning.

De 80 millionene har gått til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen), som har fordelt midlene til kommunene etter en søknadsprosess. På den måten har pengene gått til de kommunene som har hatt størst behov. I tillegg har Viken fylkeskommune fått tildelt 2 millioner kroner til det samme for de videregående skolene.

Disse pengene skal også bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Det er ikke alle familier som har utstyret de trenger, for noe vil det også handle om å ha tilgang til internett hjemme. Da kan skolene for eksempel kjøpe inn utstyr med mobilt bredbånd som kan lånes ut. Dette får vi til nå. Denne satsingen handler om å gi alle barn og unge like muligheter – uavhengig av adresse og bakgrunn. Vi ønsker at alle skal stille likt og få den undervisningen de trenger, også dersom det er behov for digital hjemmeundervisning.

Forhåpentligvis vil vaksineringen føre til at vi snart kan ta hverdagen tilbake, og elevene ikke lenger må få undervisning hjemme. Det er vanskelig å vite hvor raskt dette vil gå, så regjeringen har videreført disse midlene med 70 millioner kroner også i 2021. I tillegg er det opprettet en egen tilskuddsordning for friskoler.

Koronapandemien har krevd mye av både elever, lærere og foreldrene. Det står stor respekt av hvordan de alle har håndtert alle utfordringene de har stått i. Mange foreldre forteller at de har fått enda større respekt for den jobben lærerne gjør. Lærerne fortjener all honnør for den formidable innsatsen de legger ned for å sikre elevene sin god undervisning i denne vanskelige tiden.

Vi er alle utålmodige etter at dette skal være over. Denne pandemien har vist seg å være som et maratonløp, lang og vanskelig. Men nå nærmer vi oss innspurten, så vi håper at alle fortsetter å bidra til dugnaden som skal ta oss til mål.

Her er oversikten for Viken fylke:

VikenAsker kr                     460 000
VikenAurskog-Høland kr                 3 215 000
VikenDrammen kr                 1 148 000
VikenEidsvoll kr                     872 000
VikenFlesberg kr                     154 100
VikenFredrikstad kr                 1 000 000
VikenFrogn kr                     500 000
VikenGol kr                     158 400
VikenHalden kr                     400 000
VikenHemsedal kr                     903 600
VikenHol kr                     273 677
VikenHole kr                     408 157
VikenHvaler kr                     328 322
VikenIndre Østfold kr                 2 450 000
VikenJevnaker kr                     392 000
VikenLillestrøm kr                 2 011 500
VikenLunner kr                     623 382
VikenLørenskog kr                     750 000
VikenMarker kr                     190 100
VikenModum kr                     369 880
VikenMoss kr                     500 000
VikenNannestad kr                     440 000
VikenNesbyen kr                       40 000
VikenNesodden kr                     135 858
VikenNittedal kr                 1 250 000
VikenNordre Follo kr                     250 000
VikenNore og Uvdal kr                     174 550
VikenRingerike kr                     841 500
VikenRollag kr                       91 100
VikenSarpsborg kr                     489 000
VikenSigdal kr                     344 482
VikenUllensaker kr                     480 000
VikenVestby kr                 1 595 000
VikenVåler kr                     496 392
VikenÅs kr                     500 000
VikenViken fylkeskommune kr                 2 000 000