En seier for lokalt selvstyre

Høyre er for lokalt selvstyre. Vi tror at lokale avgjørelser tas best lokalt av de som kjenner forholdene, som når de ønsker å bygge og utvikle områdene sine, skriver fylkestingsrepresentant Tore Opdal Hansen

Tore Opdal Hansen, Trond Helleland og Heidi Nakken

Sigdal, Nore og Uvdal, Krødsherad, Flå og Nesbyen er kommuner der hytteutbygging og fritidsutbygging har stor betydning for utvikling av kommunene. For å sikre at området forblir et ettertraktet og populært turistområde laget disse kommunene en helhetlig og langsiktig plan for bærekraftig utbygging – Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020 – 2035. Regionale planer som dette må godkjennes av fylkestinget. Som landets femte største hyttekommune hadde spesielt Sigdal kommune et ønske om å utvikle områdene i kommunen for å legge mer til rette for et attraktivt tilbud hele året og å være med på å videreutvikle Norefjell.

Høyre er for lokalt selvstyre. Vi tror at lokale avgjørelser tas best lokalt av de som kjenner forholdene, som når de ønsker å bygge og utvikle områdene sine. I denne saken har Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Viken overprøvd det lokale selvstyret. De har tvilt på om de lokale folkevalgte ville det beste for sin kommune og partiene valgte derfor å overkjøre dem ved å si nei til utvikling av to viktige områder i Sigdal. Sigdal kommune anket avgjørelsen til departementet. De fem kommunene har til og med ordførere fra Senterpartiet eller Arbeiderpartiet uten at de fikk større gehør av den grunn. Før var fylkeskommunen i det minste kommunenes beste venn. Her har de, anført av Ap og Sp vist seg som den største fienden.

Heldigvis har Sigdal fått medhold, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter Sigdal og er ikke enig i Viken fylkeskommunes overprøving av det lokale selvstyret, anført av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Høyre støttet kommunene i fylkestinget, men var i mindretall.

Statssekretær Heidi Karin Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var den som fikk oppgaven med å bringe det glade budskapet til Sigdal og presenterte det på Eggedal Borgerstue. Departementet utvider utbyggingssonen for fritidsbebyggelse i Sigdal i regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell. Det å få departementets aksept er viktig for Sigdal, men det er like viktig for utviklingen på hele Norefjell.