En tryggere digital hverdag

Med så mange på nett er det viktig at den digitale hverdagen blir så trygg som mulig. Barn skal ha tilgang til å kunne bruke digitale medier, samtidig skal de beskyttes mot digital mobbing, utnyttelse og overgrep.

FNs barnekonvensjon ble vedtatt for 30 år siden. Det er en avtale mellom nesten alle land i verden, som sier hvordan barn skal ha det. Den gir barn egne rettigheter, f. eks. rett til skole, helsehjelp, lek og fritid, og retten til å bli hørt i saker som angår dem. Norge har underskrevet konvensjonen og gjort den til norsk lov.

Med bakgrunn i konvensjonen arrangerte Barneombudet den 12.feb.2020 et høynivåmøte for en tryggere digital hverdag for barn og unge. Stortingspresident Trøen, ulike statsråder, sametingsråd Mikkelsen og stortingsrepresentanter fra bl.a. Høyre deltok på møtet sammen med 35 ulike offentlige instanser og organisasjoner. Alle disse signerte en Felleserklæring og forpliktet seg til minst 2 tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året for å trygge barnas digitale hverdag.

Høyre vil lytte til de unge for å hindre negativeopplevelser på nett

å se filmer på nett, game eller være på sosiale medier er en del av ungdommens hverdag. Det er vanskelig å se for seg et liv uten. I Norge har 95% av alle barn og unge i alderen 9-18 år sin egen mobiltelefon. Digitale medier er bra for å holde seg oppdatert, få inspirasjon, få hjelp til å leve et sunnere liv. Men det kan også starte veien mot det skadelige. Den digitale verden kjenner ingen landegrenser. En av fire barn og unge har hatt negative opplevelser på nett, som digital mobbing, å se sider med innhold om selvskading og selvmord, spredning av nakenbilder og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Med så mange på nett er det viktig at den digitale hverdagen blir så trygg som mulig. Barn skal ha tilgang til å kunne bruke digitale medier, samtidig skal de beskyttes mot digital mobbing, utnyttelse og overgrep. Vi voksne tror ofte vi vet best og at våre råd og regler passer for barn og unge, men det er viktig å huske på å hente kunnskap fra de virkelige ekspertene – ungdommen selv. På vegne av Høyre er jeg fornøyd med at Regjeringen mener at alle instanser som jobber med barn i større grad må involvere ungdom i viktige avgjørelser som angår deres liv.

Et felles ansvar for å bekjempe uønsket oppmerksomhet og uakseptabelatferd

Gjennom Felleserklæringen har Høyre forpliktet seg til å sørge for at barn og unge som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på nett, sier ifra til politiet eller en voksen så raskt som mulig. Vi skal jobbe for at ungdom vet hvilke rettigheter de har og hvilke løsninger som finnes hvis de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på internett. Vi må sørge for at det finnes tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å straffeforfølge de som sprer bilder av privat karakter eller begår uønskede seksuelle handlinger på nett.

Det er ikke lett å være ung og vite hvor grensene for sjikane går. Vi voksne har et ansvar for å oppføre oss skikkelig, enten på hjemmebane eller i det offentlig rom. Vi bør stå i første rekke og forsvare unges rett til å være aktive, engasjere seg, og det er vårt ansvar å si ifra dersom vi ser trusler, sjikane eller andre former for uakseptabel atferd. Vi må ta de unge på alvor. Deres stemme og meninger er viktige når vi skal lage gode samfunnsløsninger.