Et trygt og godt arbeidsmarked er jobb nr. 1

Høyre vil ha et trygt og forutsigbart arbeidsmarked hvor målet er at flest mulig skal ha en jobb å gå til!

Foto: Tomy Hoang

I 2020 var det ca 70.000 mennesker som fikk en fot innenfor arbeidslivet gjennom bemanningsbransjen og ca 40 % av dem kom fra arbeidsledighet. Nå vil regjeringen gjør veien ut i jobb litt mer humpete for alle de som i dag ikke har en jobb å gå til ved å stamme skruen for bemanningsbyråene. Høyre mener at vi heller må gi flere muligheter for å gå fra ledighet og inn i arbeid, ikke færre.

Rett før sommerferien foreslo regjeringen innstramminger på bedriftenes mulighet til å leie arbeidskraft. Et uklokt valg hvor regjeringen ikke lyttet har til bedriftene og deres bekymringer eller utfordringer. Tilgjengelig arbeidskraft er helt nødvendig for flere sektorer, og flere bedrifter kan tape bestillinger og leveranser til utlandet. Da sender vi penger og arbeidsplasser ut av landet. Regjeringen, sammen med resten av venstresiden, skaper et fiendebilde av en helt nødvendig bransje og skaper motsetninger som ikke trenger å være der.

Derfor har jeg samlet litt lett men nødvendig fakta som setter ting litt i perspektiv.

• Virksomheter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak plikter å undersøke om utleier er registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Innleie er kun tillatt fra registrerte virksomheter.
• En innleid arbeidstaker har krav på samme lønn som de ansatte i den bedriften han eller hun er utleid til
• Bemanningsbransjen har siden 2005 stått for under 2% av alle arbeidstimene utført i Norge. Andelen timer har vært stabil i 15 år.
• Innen bygg- og anlegg er andelen noe høyere. For 2019 er anslaget at 7–8 prosent av timeverkene utføres av innleide arbeidstakere
• Innleie har fungert som et alternativ til midlertidig ansettelse for bedrifter som opplever sesongvariasjoner og uforutsette drifts-topper

De aller fleste norske bemanningsbyråer og bedrifter følger norsk lov. Istedenfor å mistenkeliggjøre næringslivet og skjære alle over en kam burde Regjeringen fokusere på å ta de som bryter loven. Vi mener effekten av Regjeringens forslaget vil bli at det vil lønne seg å bryte loven. I tillegg skaper Regjeringen et uriktig skremselsbilde av den borgerlige regjeringen. Solberg-regjeringen gjorde store og viktige tiltak for å regulere en viktig bransje, og gjorde den mer rettferdig – ikke motsatt.

• Da Høyre satt i regjeringen gjennomførte vi en rekke innstramminger for bemanningsbransjen. Muligheten for å være fast ansatt men gå uten lønn mellom oppdrag ble fjernet
• Muligheten til å avtale tidsbegrenset innleie ble innskrenket
• Definisjonen av fast ansettelse ble tydeliggjort og styrket
• Kravet til informasjon i arbeidsavtalen ble skjerpet, for at arbeidstaker lettere skal få oversikt over når arbeidet skal utføres og omfanget av arbeidet

Det er minst 250.000 mennesker uten jobb i Norge i dag og Høyre mener at vi trenger alle de gode kreftene som finnes for å kunne bidra til å få folk i jobb. Grønt-produsenter, hoteller, industribedrifter som har høy og lavsesong, restauranter osv trenger ekstra arbeidskraft i perioder. Nå gjør Regjeringen det langt vanskeligere å skaffe de arbeidstakerne bedriftene trenger til rett tid og for et næringsliv som skriker etter kompetent arbeidskraft, rett etter en pandemi, skaper dette selvsagt store problemer.

Derfor er det helt uforståelig at regjeringen nå strammer inn muligheten for innleie av arbeidskraft.