Et bedre tilbud for innbyggerne i Viken

— Startskuddet for utvikling av Viken går nå, og i vårt budsjettforslag starter vi jobben med å gi Vikens innbyggere et bedre tilbud, sier gruppeleder Anette Solli.

Høyre la torsdag frem sine alternative forslag til Viken fylkeskommunes budsjett for 2020 og økonomi plan for perioden 2020-23.

— Startskuddet for utvikling av Viken går nå, og i vårt budsjettforslag starter vi jobben med å gi Vikens innbyggere et bedre tilbud. Vi vil ha et enhetlig og felles billettsystem i Viken, slik at du kan reise med én billett uavhengig om du bruker buss, tog eller båt, sier gruppeleder, Anette Solli.

I budsjettforslaget for 2020 foreslår Høyre å sette av 48 millioner kroner for å starte arbeidet med å innføre et enhetlig, felles billettsystem i hele Viken med sanntid.

Styrker skolehelsetjenesten

— Viken er et fylke i vekst. Det gir behov for flere elevplasser ved de videregående skolene. Vi må sikre at skolen tilbyr god opplæring tilpasset arbeidslivets behov og at elevene lærer mer. For at flere elever skal fullføre og bestå må vi også satse på fysisk og psykisk helse i skolen, sier Tore Opdal Hansen.

Høyre fremmet forslag om at det skal utarbeides en helhetlig strategi til fylkestinget for at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring. Målet er at minst 9 av 10 elever skal bestå i 2030. Skolehelsetjenesten er vesentlig i dette arbeidet og Høyre foreslo sammen med Venstre, KrF og FrP å styrke skolehelsetjenesten med 14 millioner kroner. I tillegg vil Høyre styrke arbeidet med psykisk helse i skolen, og foreslo å sette av 3 millioner kroner til ordningen med psykiske helseteam ved skolene.

En fylkeskommune som tilrettelegger for klima-og miljøvennlige valg

— Viken skal være en klima- og miljøvennlig fylkeskommune der FNs bærekraftsmål er rammeverk for samfunnsutviklingen. Vi vil at fylkeskommunen skal være offensive i dette arbeidet, og vi ønsker bla. at fylkeskommunen skal støtte næringslivet i arbeidet med grønn omstilling, sier Simen Nord.

Høyre vil bla. at det settes av 5 millioner kroner som søkbare midler for næringsforeninger, næringshager og bedrifter øremerket bærekraft og omstilling, herunder omlegging til utslippsfri transport.

— Vi foreslår også midler til å støtte den frivillige innsatsen for renere hav, strender, vassdrag og fjord. I tillegg ønsker vi at arbeidet med vedlikehold av fylkeskommunale eiendommer skal ha fokus på miljø- og energitiltak, derfor vil vi styrke eiendomsvedlikeholdet med 10 millioner kroner, avslutter Simen Nord.

Les Høyres forslag til budsjett for 2020 og økonomi plan for 2020-23 for Viken fylkeskommune her: