Et godt kollektivtilbud i hele Viken

Viken Høyre vil etablere et helhetlig kollektivtilbud i fylket. Det skal være mulig for deg å reise dit du skal, med én billett, uansett om du velger buss, båt eller bane.

For at fremkommeligheten skal være god, er det i vår region viktig at kollektivtilbudet er så attraktivt at mange velger å reise kollektivt. Dette kan være særlig viktig for dere som pendler til og fra hovedstaden. I denne sammenhengen er kollektivtransportens frekvens et svært viktig virkemiddel og vil være en vesentlig del av Viken Høyres politikk på dette området.

Viken Høyre vil

  • Etablere en felles takst- og sonestruktur for hele Viken, hvor også Oslo kommune inngår
  • Gjøre Vikens kollektivtransport utslippsfri innen 2028
  • At kollektivkort og billetter skal kunne brukes på tvers av buss, båt og bane
  • Arbeide for et godt matebusstilbud til kollektivknutepunktene
  • Realisere Romeriksbanen til Kjeller og Fornebubanen
  • Sørge for at alle kommuner får et grunnrutetilbud
  • Igangsette rutetrafikk for utslippsfrie hurtigbåter i Indre Oslofjord
  • Være en pådriver for at Intercity-prosjektet gjennomføres
  • Videreutvikle ekspressbussordninger på strekninger der det er hensiktsmessig
  • Legge til rette for flere pendlerparkeringsplasser ved buss, båt og bane