Et trygt Norge i NATO

Viken Høyre mener Norges medlemskap i NATO er avgjørende for landets sikkerhet. Forsvarsalliansen skal fortsatt være en bærebjelke i vår forsvarspolitikk for å hindre at vi fremtiden kan utsettes for trusler mot, eller angrep på, Norge. Viken Høyre vedtok resolusjonen «Et trygt Norge i NATO» på sitt årsmøte lørdag 9.februar 2019.

Viken Høyre mener Norges medlemskap i NATO er avgjørende for landets sikkerhet. Forsvarsalliansen skal fortsatt være en bærebjelke i vår forsvarspolitikk for å hindre at vi fremtiden kan utsettes for trusler mot, eller angrep på, Norge.

Den politiske situasjonen i verden med opprustning og økt spenning har igjen aktualisert behovet for et sterkt og troverdig nasjonalt forsvar for å beskytte vårt eget land og å holde befolkningen trygg. Regjeringen har økt bevilgningene til Forsvaret blant annet ved anskaffelse av nye jagerfly og overvåkingsfly, nye u-båter, nytt artilleri og luftvern til Hæren og vi har en økt tilstedeværelse i nord.

Viken Høyre mener den positive utviklingen som Forsvaret har fått med den nåværende regjeringen må fortsette. Som en del av våre forpliktelser i NATO er det viktig at Norge følger opp alliansens felles krav til alle medlemsland om at bevilgningene til Forsvaret må ligge på 2 % av Brutto Nasjonalprodukt innen 2024.

For å sikre et effektivt forsvar og samarbeid med NATO er det også avgjørende at Norge trener og øver med våre allierte i fredstid. I tillegg er det viktig å legge til rette for økt tilstedeværelse for NATO i Europa. Derfor støtter Viken Høyre enigheten om at US Marine Corps trener i Norge og vil utvide og forlenge denne.

Viken Høyre vil:

  • At Norge følger opp våre forpliktelser i NATO ved at bevilgningene til Forsvaret trappes ytterligere opp til 2 % av Brutto Nasjonalprodukt innen 2024.
  • Tilrettelegge for økt alliert trening i Norge.