Flere må få lærlingeplass i Viken

Norge trenger flere dyktige fagarbeidere i både privat og offentlig sektor. Alle som starter på en yrkesfaglig utdanning, skal sikres nødvendig praksis i løpet av utdanningen og læreplass ved endt skolegang.

— Viken Høyre vil ha Norges beste yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene på arbeidslivet. Vi mener at opplæringen må henge bedre sammen med det yrket elevene utdanner seg til, sier Tore Opdal Hansen, andrekandidat på Viken Høyres fylkestingsliste.

Viken Høyre vil satse på å etablere nye læreplasser og øke inntaket av lærlinger i fylkeskommunens egen organisasjon og virksomheter.

Viken Høyre vil:

 • oppdatere utstyrsparken på yrkesfaglige utdanningsprogram slik at opplæringen blir relevant for arbeidslivet og elevene, og vurdere kompensasjonsordninger til bedrifter som gjør utstyrsparken tilgjengelig for elever
 • styrke innsatsen for flere læreplasser på utdanningsprogram hvor det er økt behov for faglært kompetanse
 • øke samarbeidet med lokalt næringsliv for å få en oversikt over, og øke antallet, læreplasser i egen region
 • arbeide for at fagbrev i landbruksfagene innføres for å styrke kompetansen i næringen
 • videreføre fagkunnskap og sikre rekruttering til små håndverksfag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer, gjennom tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen
 • arbeide for å utvide og markedsføre «Full opplæring» i bedrift som et eget søkbart løp i den videregående skolen som gir fag- og svennebrev
 • styrke samarbeidet mellom den videregående skolen og bedriften som gjennomfører «Full opplæring» i bedrift, slik at opplæringsplanen samsvarer med den praktiske opplæringen
 • gi yrkesfagelever mulighet til å ta fagbrev på engelsk
 • skjerpe inn bruken av lærling klausuler i oppdrag som utføres for Viken fylkeskommune, slik at lærlinger brukes i de aktuelle prosjektene
 • sikre elevene på yrkesfag retten til å gi tilbakemelding på opplæring i bedrift
 • arbeide for at fagskolene har en sentral plass i den regionale kompetanseplanleggingen
 • styrke og fremheve fagskolen som leverandør av relevant høyere yrkesfaglig utdanning
 • at fagskoleutdanning skal foregå i egnede lokaler og derfor ikke bør samlokaliseres med videregående skoler
 • bruke yrkesopplæringsnemnda som en viktig partner for å styrke kvaliteten i yrkesopplæringen i Viken

Les mer