Foreldrepermisjon

Viken Høyre vil be regjeringen evaluere konsekvensene av tredelingen av foreldrepermisjonen og vurdere å gå tilbake til en fedrekvote på 10 uker. Dette ble vedtatt i en resolusjon på Viken Høyres årsmøte lørdag 9.februar 2019.

Foreldrepermisjonen har vært gjenstand for flere politiske endringen de siste årene. Da Høyre og Fremskrittspartiet kom til makten i 2013 ble fedrekvoten redusert fra 14 til 10 uker for å sikre en større frihet for familiene til selv å disponere permisjonstiden. Viken Høyre er tilhengere av å beholde en fedrekvote for å sikre at også far har rett til samvær med sitt barn, men mener lengden på denne ordningen alltid må veies opp mot mor og barns helsemessige behov.

Regjeringen har besluttet å tredele foreldrepermisjonen ved å tildele 15 uker til hver av foreldrene mens 16 uker er til fri fordeling. Denne endringen trådde i kraft 1. juli 2018. Hvis mor tar ut sin del og i tillegg hele fellesperioden på 16 uker får hun dermed ca sju måneder permisjon ved 100 prosent dekningsgrad

Helsedirektoratet og Jordmorforbundet er begge tydelig på at mor må ha minst åtte måneder permisjon for å amme etter anbefalingene. Vi ser samtidig en utvikling i at stadig flere kvinner tar ulønnet permisjon utover de 7 månedene de har i dag. Det er alvorlig dersom de nye permisjonsreglene gjør at kvinner ser seg nødt til å ta ulønnet permisjon for å følge de helsefaglige rådene Helsedirektoratet og Jordmorforbundet gir. Viken Høyre mener derfor regjeringen må revurdere tredelingen av permisjonen slik at hensynet til mor og barns helse veier tyngre og at ordningen er i tråd med helsefaglige råd.

Viken Høyre vil:

  • Be regjeringen evaluere konsekvensene av tredelingen av fødselspermisjonen og vurdere å gå tilbake til en fedrekvote på 10 uker.