Forkastelig angrep på Stortinget

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant, Høyre.

Det digitale angrepet mot Stortinget understreker betydningen av koordinert innsats og effektive verktøy mot digitale trusler.

Kremls angrep mot Stortinget, med tyveri av informasjon om representanter og ansatte samt informasjon om politiske saker, er forkastelig.  Målet er antakelig å påvirke politiske prosesser eller presse norske folkevalgte.  I klartekst har Kreml fått beskjed om at Norge aldri kommer til å akseptere angrep mot vår viktigste demokratiske institusjon.

For Kreml eksisterer intet tydelig skille mellom krig og fred. Russerne er eksperter på å utnytte gråsonen mellom fred og krig. Irregulære operasjoner, cyberangrep, likvidering, manipulering, falske nyheter og propaganda er russiske virkemidler brukt mot Vesten. Russland mål er å underminere vestlige demokratier og omdefinere virkeligheten for å legitimere sine handlinger.   

Til tross for at et angrep mot Stortinget ikke var utenkelig har det sendt sjokkbølger. Angrepet blir neppe det siste mot våre samfunnsinstitusjoner. E-tjenesten og PST har varslet om risikoen for digitale angrep i de årlige trusselvurderingene. Flere lands etterretningstjenester driver etterretning mot Stortinget, regjeringen og departementene. Aktiviteten er til dels fordekt innhenting av informasjon som kan brukes til å komme Norge i forkjøpet i utenrikspolitiske saker. Målet er å påvirke aktører som er på innsiden av de politiske beslutningsprosessene i Norge.

Digital opprustning kreves, skal statssikkerheten og samfunnssikkerheten ivaretas. E-tjenestens evne til å varsle og bekjempe digitale trusler er styrket. Ny etterretningstjenestelov åpner for tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk informasjon. Evnen til å oppdage og motvirke ulike trusler utenfra mot Norge vil med dette bli kraftig forbedret. Land som har innført tilrettelagt innhenting sammenligner forbedringen som å gå fra å famle i blinde i et mørkt rom, til å slå på lyset.   

Det er også opprettet et Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Her samarbeider over 40 offentlige og private virksomheter for å motvirke og avdekke digitale trusler. Senteret er et løft for vår nasjonale evne til å avdekke og håndtere dataangrep på tvers av samfunnssektorer.

Digitale angrep kjenner ingen grenser. Vi kan ikke la vårt hardt tilkjempede demokrati degenereres utenfra. Utviklingen krever årvåkenhet og koordinerte mottiltak på bred front.