Fortsatt samtrening mellom norske og amerikanske styrker i Norge

Amerikanerne legger om øvingsaktiviteteni Norge, men det er på ingen måte slutt på samtrening mellom norske og amerikanske styrker.

For kort tid siden kom nyheten om at det amerikanske marinekorpset nedskalerer sin rotasjonsbaserte trening og øving i Norge fra 700 soldater til en stab på 20. Bakgrunnenfor omleggingen er en storstilt, global omstrukturering av marinekorpset ved navn Force Design 2030.

Den rotasjonsbaserte øvingen i Norge har foregått siden 2017. Selv om ordningen nå endres, er det viktig å merke seg at norske og amerikanske styrker fortsatt skal øve sammen i Norge i betydelig omfang.

Som den har gjort siden 1949, gjelder også den gjensidige sikkerhetsgarantien i NATO i samme grad som før.

Som sjefen for marinekorpset i Europa og Afrika nylig uttalte, vil USA og U.S. Marine Corps «fortsatt være fullstendig forpliktet til det sikkerhetspolitiske forholdet med vår betrodde alliansepartner Norge.»

Endringen i øvingsaktivitet innebærer at amerikanske styrker mer periodevis vil være til stede i Norge, for eksempel i forbindelse med større norske øvelser.

De amerikanske forhåndslagrene i Norge vil tilføres nytt materiell i tråd med utviklingen av marinekorpset.

Det finnes flere ulike måter å organisere samtrening på, for å få god effekt. Både nederlandske og britiske styrker er jevnlig på øvelse i Indre Troms, uten at de av den grunn er på rotasjonsbasert trening hvert eneste halvår. En tilsvarende ordning for amerikanerne, der de mer periodevis sender flere soldater, og andre ganger færre, vil fortsatt sikre et godt treningsutbytte for alle parter. I oktober skal derfor om lag 400 amerikanske soldater på øvelse i Norge, og fra januar til mars kommer rundt 1000 soldater hit.

Norske og amerikanske styrker har hatt stort, gjensidig utbytte av samtreningen de siste årene. Amerikanerne har understreket at de har blitt bedre på grunn av det tøffe klimaet i Norge, og på grunn av ferdighetene og profesjonaliteten til de norske styrkene. Det samme gjelder også norske styrker.

Samtidig er det viktig at Norge fortsetter å være en troverdig alliert i NATO ved å bidra utenfor våre egne grenser, både til større øvelser og til pågående operasjoner. Mer samtrening, både hjemme og utenlands, er en kontinuerlig investering i landets sikkerhet. Samtrening med allierte styrker må fortsette de neste årene.