Fremtidens politi må møte fremtidens utfordringer

Det er noe trygt og godt ved å se politiet patruljere i gatene, å vite at de er der og kommer når du trenger dem – uansett hvor vi Viken du befinner deg. Før i tiden var det også noe av det viktigste politiet gjorde. De siste tiårene har dette forandret seg, og politiet har fått nye og flere utfordringer. Utfordringer vi må sørge for at politiet er rustet til å møte.

Vi må forhindre og bekjempe morgendagens kriminalitet. Politiet må være på plass når man trenger dem, men de skal også kunne løse den kriminalitet vi faktisk møter. Da må vi se fremover og ikke drømme oss tilbake til en tid der politiets oppgaver var helt andre enn dem de møter i dag. Det er det politimeldingen vi akkurat har lagt frem handler om.

Uansett hvor i Viken man bor, så skal man være trygg. Politiet skal rykke ut tidsnok og oppklare saker raskt. Vi kan likevel ikke late som om kriminaliteten er den samme som for tjue år siden.

En av de sakene som øker mest hos politiet, er overgrepssaker mot barn over nett. Nettverkene strekker seg gjerne gjennom flere land, byer og kontinenter. Det gjør dem vanskelige å avdekke. Bare se på tallene: Seksuelle overgrep har eksplodert med over 160 prosent. Kriminaliteten er mer organisert. Den skjer på nettet. Operasjon Sandra i Sør-Øst politidistrikt hadde over 400 fornærmede og én gjerningsperson som satt på tusenvis av filer med overgrepsmateriale. Dette krever enorme ressurser for politiet å oppklare.

Nå har politiet har fått de verktøyene de behøver for å avdekke overgrepene.

Siden 2014 har tradisjonell vinningskriminalitet i Norge falt med hele 40 prosent. Det betyr dessverre ikke at nordmenn har blitt mer lovlydige. I samme tidsperiode har antallet overgrep over nett, identitetstyveri og tyveri av digitale bilder skutt i været. I takt med at vi flytter verdiene våre digitalt, har de kriminelle fulgt etter. Da må også politiet gjøre det samme.

Det enkleste er alltid å si at alt var bedre før, slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør i dag. Men de snakker aldri om hva som er deres alternativ til politireformen. Etter 22. juli fikk vi en debatt om organiseringen av politiet. Viktige rapporter kom med nedslående konklusjoner: Norsk politi var ikke rustet for å møte morgendagens kriminalitet. Tilliten til politiet er avhengig av at de klarer å løse utfordringene og svare på den kriminaliteten som faktisk skjer i samfunnet vårt. Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme. Når terrorister planlegger angrep på norsk jord, må politiet ha kompetansen og ressursene til å stoppe dem.

Svaret på analysene etter 22. juli ble norgeshistoriens største politireform, vedtatt av Høyre, FrP, V, KrF og Arbeiderpartiet i 2015. Dette ble både krevende og dyrt. Foreløpig kan vi være stolte av at vi har fått over 1500 flere politifolk. Vi har fått nytt teknisk utstyr og nye biler som skal fungere som rullende lensmannskontor, og politiet starter etterforskning av saker raskere enn før. Det er også helt uomtvistelig at kriseberedskapen har blitt bedre.

Når reformen sluttføres i 2020, er politiet bedre rustet enn noen gang til å forebygge og håndtere moderne kriminalitet. Dette er viktige endringer for tryggheten i Norge.