Frivillighet – fri og villig!

Frivillighetens kraft og enorme potensiale har vi lyst til å være med på å videreutvikle. Og ikke minst ønsker vi å bidra til å få frem at det er fint å være fri og villig.

Kari Sofie Bjørnsen og Anette Solli

Av Kari Sofie Bjørnsen, 2.nestleder i Viken Høyre og fylkestingsrepresentant og Anette Solli, gruppeleder i fylkestinget.

Verdien av frivillighet i Norge er anslått til å være 78 milliarder kroner (SSB 2020). Brutt ned på kommuner etter antall innbyggere, vil verdien av frivillighet utgjøre så mye som rundt 1,3 milliarder for en kommune som Asker. Vi snakker om store verdier!

Det er ikke bare viktig for fellesskapet og samfunnsregnskapet at mange bidrar med frivillighet. Det er også viktig for de som blir hjulpet, om det er i idrettslaget, Røde Kors, naturvernorganisasjonen, DNT, kulturaktiviteter, besøksvenn eller hva det måtte være.

De fleste som er frivillige opplever det som meningsfylt i seg selv. Forleden traff jeg en ildsjel som kunne fortelle om alt han gjorde for handicapidretten. Han avsluttet samtalen med at det var han som hadde mest nytte av at han engasjerte seg, ung og sprek pensjonist som han var. Dette burde flere skjønne, sa han.

Nemlig! Er det «innafor» å appellere til folks egennytte når det kommer til frivillighet? For å få med flest mulig på en positiv samfunnsutvikling tror vi at det kan ha noe for seg. Vi står nå i en situasjon der frivilligheten melder om frafall etter pandemien. Særlig voksne frivillige har det blitt færre av, mens barn og unge stort sett strømmer tilbake til aktivitetene. Legg til noen ekstra bekymringer som økte energikostnader, dyrere avgifter for å delta, voksende utenforskap i deler av befolkningen og mindre forståelse for hvordan fellesskapet fungerer, så har vi en kjempeutfordring vi må løse. Og den løses sammen.

I Viken Høyre, som i vårt område etter hvert blir Akershus Høyre, er vi i full gang med å lage partiprogram for neste fylkestingsvalg. Som vi sa i Viken Høyres program: Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltakelse og frivillig innsats. I Asker Høyres program sa vi at det skal være lett å være frivillig i Asker, og Bærum Høyre ville videreføre gode og forutsigbare rammer for frivillige organisasjoner.

Fine formuleringer som står seg. Men vi vil videre! Hvordan kan vi få enda flere til å engasjere seg? Hvordan skal vi best mulig få frem hvor meningsfylt – og ofte gøy – det er å være frivillig?

En klar forutsetning er at frivilligheten har gode kår. Den er fri, og villig. Lever av lyst og dør av tvang, som det ofte sies. Vi vil fortsette å støtte opp, på frivillighetens premisser, og ønsker oss gode innspill slik at vi kan videreutvikle vår politikk på området. Vi ser frem til å møte mange representanter for frivilligheten i våre programprosesser og har avtalt mange møter allerede. Vi ser gjerne at flere tar kontakt.

Bare sammen kan vi løse samfunnets små og store utfordringer. Frivillighetens kraft og enorme potensiale har vi lyst til å være med på å videreutvikle. Og ikke minst ønsker vi å bidra til å få frem at det er fint å være fri og villig.