Frivilligheten bør ikke styres fra Oslo

Høyre mener at lokale folkevalgte rundt om i landets kommuner vet best hvordan de skal legge til rette for frivillighet. Vi mener dette vil legge til rette for reelle lokalpolitiske prioriteringer, og at dette vil sette alle kommuner i stand til å gjennomføre frivillighetspolitikken på den måten de mener er best lokalt, skriver stortingsrepresentant Tage Pettersen.

I et innlegg skrevet av Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet, argumenteres det for at regjereringen sentraliserer midlene til frivilligheten, og at dette vil ramme mindre lokalsamfunn.

For å ta det viktigste først: Regjeringen sentraliserer ikke midlene til frivillighetssentralene. Høyre har i hele sin regjeringsperiode prioritert lokalt selvstyret. Endringen som nå vekker bekymring hos en del, er at pengestøtten ikke lenger skal komme direkte fra staten. I stedet skal pengene overføres til kommunene, og kommunene vil selv kunne bestemme hvordan pengene skal brukes.

En frivilligsentral i Vesterålen bør styres fra Vesterålen, ikke fra Oslo. Høyre mener at lokale folkevalgte rundt om i landets kommuner vet best hvordan de skal legge til rette for frivillighet. Vi mener dette vil legge til rette for reelle lokalpolitiske prioriteringer, og at dette vil sette alle kommuner i stand til å gjennomføre frivillighetspolitikken på den måten de mener er best lokalt.

De siste årene har støtten til frivillighetssentralene økt med 50 prosent fra da Senterpartiet satt i regjeringskontorene. I 2019 er støtten rekordhøy: 187 millioner kroner gis i støtte. Også for 2020 blir det økning i støtten til frivillighetssentralene. Da blir det opp til lokale folkevalgte å se verdien av frivillighetssentralene og sørge for at de får god støtte i årene fremover. Hvis de ikke prioriterer frivillighetssentralene, vil de bli holdt ansvarlige ved valg.

I dag mottar 358 kommuner støtte til frivillighetssentralen, og vi ser en gledelig økning i frivilligsentraler i hele landet. I de kommunene det ikke finnes frivillig sentraler, er det likevel mye frivillighet. Med dagens modell får ikke de støtte fra staten, men med den varslede endringen vil alle kommuner få ta del i støtten.

Det virker som Sem-Jacobsen og Strand har lite tro på norske lokalpolitikere når de sier at alle som bor i en liten eller mellomstor kommune vil kunne miste frivillighetssentralen sin når kommunene selv skal styre ressursene.