Fylkesråd Grimstad bommer på ballen!

Monica Carmen Gåsvatn og Roar Lund, Viken Høyres fylkestingsgruppe.

Fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad, forsøker seg på å ta spilleren og bommer grovt på ballen.

Fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad, forsøker seg på å ta spilleren og bommer grovt på ballen. I sitt motinnlegg til Roar Lund og undertegnede sitt brev i SA lar han være å besvare hvorfor fylkesrådet har brukt flere måneder på å dele ut viktige opplæringsmidler til bedrifter i en krevende tid. Han forklarer ikke hvorfor fylkesrådet på egen hånd stiller høye krav til å motta ekstraordinære midler fra regjeringen, mens når det gjelder opplæringsmidler fra Viken fylkeskommune er det åpning for at alle bedrifter i Viken kan søke.

Vi har selv sett avslagsbrev fra fylkesråd Grimstad og hørt hans presentasjoner, der det nærmest virker som regjeringen har stilt disse kravene, noe han selv bekrefter i sitt innlegg at ikke er tilfellet. Grimstad vet at kun han og fylkesrådet har stilt disse kravene som utelukker en rekke bedrifter i Viken fra å søke. Hvorfor ikke gi alle bedrifter i Viken mulighet til å søke på de gjenværende 15 millioner kronene til opplæring i bedriftene? Dette er vår og Viken Høyres oppfordring og det fastholder vi.

Kanskje fylkesråd Grimstad skulle fokusere litt mer på bedriftene i Viken og deres ansatte, og litt mindre på å kaste stein på andre eller utføre stygge taklinger? Vi er fortsatt inne i en kritisk periode, selv om det kan virke som om fylkesråden er av en annen oppfatning.

Vi er i hvert fall veldig glade for alle de ekstraordinære tiltakene som fungerer, og vi vet at det vil komme flere tiltak fra regjeringen. Vi i Viken Høyre vil gjøre det vi kan for at midler faktisk kommer dit de skal og så raskt som mulig. Vi tar også fylkesrådsleder Tonje Brenna sitt ønske om å se på fylkeskommunen som en ressurs på alvor og oppfordrer både henne og fylkesråd Grimstad til i større grad å bruke fagkomiteene i Viken framfor å sette seg på sine pidestaller i fylkesrådet i Viken.