Gullet er sirkulærøkonomi

Høyre må fortsette det gode arbeide som det borgerlige grønne partiet, som gjennomfører gode, grønne løsningen på byggeprosjekter i privat og kommunal regi, sa Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, gruppeleder i Nordre Follo Høyre, i sitt innlegg på Høyres landsmøte 2022.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind på Høyres landsmøte 2022.

Gull og grønne skoger er et uttrykk som betyr ‘store rikdommer og herligheter.

At grønne skoger er en herlighet, tror jeg de aller fleste i salen her kan være enig med meg i og de må vi verne om. Men hva er så gullet? Gullet er sirkulærøkonomi!

Høyre må fortsette det gode arbeide som det borgerlige grønne partiet, som gjennomfører gode, grønne løsningen på byggeprosjekter i privat og kommunal regi.

Vi må være partiet som samarbeider med modige utbyggere som tør å bygge sirkulære bygg og strebe mot nullutslipp i byggebransjen, som jo står for 40 % av verdens klimagassutslipp. En utbygger som bygger med gode miljøvennlige kvaliteter for generasjonene som kommer.

Vi må fortsette Solberg-regjeringens gode arbeid med å flytte flere av beslutningene til kommunen.

Kjære landsmøte, vi har et kinderegg av gull her: kommunen kan bruke sirkulær økonomi til å oppnå klima og miljømål, til å fremme forskning på nye løsninger og ikke minst verdiskaping og arbeidsplasser.

Da må vi slippe kommunene fri! Vi må lempe på tekniske forskrifter så vi oftere kan rehabilitere byggene våre i stedet for å rive og bygge nytt.

Vi trenger gode anlegg til materialgjenbruk mange steder i landet, slik at det er kort vei fra gjenbrukanlegg til byggeplassen.

Vi trenger gode støtteordninger som gjør at kommunen plasserer solceller på alle kommunale bygg og til å bære kostnader til fossilfrie byggeplasser.
Og så trenger vi bier på alle tak som lager flytende gull.

Sirkulærøkonomi er gullet som kan gi oss store rikdommer. Med sirkulærøkonomi, beholder vi grønne skoger, som er herligheter i seg selv!
Vi kan til og med si at med Høyre blir det gull og grønne skoger