HLM23: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, Nordre Follo Høyre.

Kjære landsmøte, dirigenter,

La oss gi muligheter for alle, også kommunene!
Da vi styrte landet, ble flere beslutninger flyttet ut til kommunene. Vi ga dem mer frihet og større handlingsrom, men dette må ikke bli en hvilepute.

For stat og fylke holder fremdeles sin klamme hånd om kommunene. Når vi skal utvikle våre lokalsamfunn, er det mye vi må ta hensyn til, blant annet: natur, miljø, kulturminner, kulturlandskap, ras og flomfare, strandsonen og jordvern. Og slike hensyn skal vi selvfølgelig ta!

Men på toppen av alt dette, må vi også forholde oss til regionale areal- og transportplaner!

Poenget mitt er ikke at alle krav som stilles er urimelige eller at jobben som gjøres med de statlige og regionale planene ikke er god.

Men: Rigide overkommunale planer tvinger oss inn i en uniform stedsutvikling, og fratar oss kommunepolitikere muligheten til å lage planer som er tilpasset vår egen kommune.

Jeg tør å påstå at jeg kjenner Nordre Follo langt bedre enn politikerne på fylket. Og, kjære landsmøte, da er det vel også lurt at de som kjenner kommunen best også har størst påvirkning på hvordan den skal utvikles?

Høyre bør gi oss kommunepolitikere mer tillit. Jeg tror vi er best i stand til å finne frem til gode løsninger for våre kommuner.

Vi må kunne utvikle kommunene etter våre behov, slik at vi får sikret gode rammer for lokalt næringsliv og befolkningsvekst. Da får vi nye innbyggere og skatteinntekter, som gir oss rom til å satse på skole, eldreomsorg og utvikle bærekraftige, gode lokalsamfunn.

Skal vi kommunepolitikere ha muligheten til å løse de oppgavene vi er satt til, må vi få bestemme mer i egen kommune.

Vi må få sette vårt tydelige preg på de lokale planene. Da må vi også ha handlingsrom, og ikke bli holdt igjen av strenge, regionale føringer.
Så, kjære landsmøte, husk at vi i Høyre tror at samfunnet bygges best nedenfra, husk at vi egentlig er imot fylkeskommunen og husk at det er oss kommunepolitikere som kjenner vår kommune best.