HLM23: Hårek Elvenes

Landsmøte:

Vi må være forberedt på en langvarig konfrontasjon mellom Russland og Vesten. 

Og vi må sørge for at vi har det forsvaret vi trenger, -og være villig til å betale for det.

Vi står i en situasjon med ustabilitet og dyp usikkerhet om veien videre. 

Forsvarspolitikken kan ikke innrettes alt etter om det blåser kaldt eller varmt fra øst.

Vi vet hvilken nabo vi har, og hvilke lidelser Russland er villig til påføre sine naboer.

Vårt forhold til Russland er endret i overskuelig fremtid.

Forsvaret er vår forsikring. Og forsikringspremien må økes. 

Nå er pay-back tid etter 1000 milliarder i såkalt fredsdividende siden 1990, hentet fra reduserte forsvarsbudsjettet til andre samfunnsoppgaver. 

Forutsetningen for all annen politikk er fred, frihet og selvstendighet. 

Vi er avhengig av å kunne stole på våre allierte. Da må allierte kunne stole på oss. 

2 prosent-målet er en rettferdig og solidarisk byrdefordeling i  forsvarsallianse tuftet på solidaritet, en for alle, alle for en. 

Landsmøte:

Vi skal ikke ta USAs sikkerhetsgaranti for gitt. USA er strategisk strukket, og må være mer tilstede i Sør-Øst-Asia grunnet Kinas militære ekspansjon.

Konsekvensen er Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Det gjelder også Norge.  Det er også budskapet i resolusjonen.