HLM23: Kjetil Kivle

Sykdom, skade og livskriser rammer oss alle, og når vi er på vårt mest sårbare – så trenger vi storsamfunnet aller mest. Noen få trenger høyspesialisert behandling, men for de aller fleste er det primærhelsetjenesten som leveres i lokalsamfunnet – som skal kurere, lindre og trøste.

Fastlegeordningen presses hardt om dagen og jeg mener vi må:

  • Gi større økonomisk trygghet til de yngre legene som er i starten av karrieren. Vi må snu en negativ trend hvor svært få nyutdannede ser for seg et liv som fastlege.
  • Sørge for at kravene til legene må stå i forhold til ressursene de får. Vi trenger flere fastleger.
  • Jobbe smartere med tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten, gjennomgående avbyråkratisering og en troverdig satsing på nye teknologiløsninger.
  • Invitere inn andre yrkesgrupper på fastlegeordningen i større grad slik at disse kan gjøre flere av fastlegens oppgaver.

Jeg vil at fastlegene også i fremtiden først og fremst bruke tiden sin på pasient-lege forholdet. Vi trenger at fastlegene våre som gruppe får tilbake gløden og entusiasmen til beste for pasientene våre Vi kan redde dagens fastlegeordning.