HLM23: Line Spiten

Gode rammevilkår for næringslivet

I dag er dette viktigere enn noen gang. Politikken som dagens regjering fører, gjør det stikk motsatte av hva næringslivet ønsker seg. De skaper stor usikkerhet og med uforutsigbare skatte- og avgiftsøkninger og uforståelige lovendringer
Et eksempel på dette er den økte arbeidsgiveravgiften for alle inntekter på over 750 000kr som rammer kompetansearbeidsplasser utrolig hardt. På Kongsberg ville dette koste Kongsberg Gruppen, en ingeniørtung virksomhet om lag 60 millioner kroner.

På Kongsberg kan vi i 2024 se tilbake på 400 år med vekst og utvikling. Næringslivet med Kongsbergindustrien i spissen er ryggraden i vårt lokalsamfunn. Over 5000 mennesker har sin arbeidsplass der. Og vi blir ofte minnet på hvor viktig den er for våre små og mellomstore bedrifter. Når det går godt i industrien, skaper det en optimisme som smitter.

Men i dag er jeg bekymret for fremtiden. For hva skal til for å lykkes også i de neste 400 årene?

I disse særlig krevende tider, hvor bedriftene strever med konsekvensene av en høy prisvekst og strømutgifter helt utenom det vanlige, og ikke minst har et stort behov for flere folk, ja da har politikken som føres noe å si.

I Høyre tror vi på private initiativ og det private næringslivet, og vi mener det skal være stort i Norge. Lenge har det også vært enighet om at en sterk privat sektor er en viktig del av den norske modellen, men nå virker dette stadig mer kontroversielt- det å påpeke at verdiene må skapes før de kan deles.

Vi trenger både privat sektors investeringsvilje, og skattebidrag skal vi klare å finansiere velferdstjenestene vi kommer til å trenge mer av i årene som kommer.
Velferd er avhengig av verdiskapning. Og verdiskapning skjer hovedsakelig i private bedrifter.

Så hvordan sørger vi for at vi har et sterkt næringsliv og legger til rette for at verdiskapning kan skje?

Jo det gjør vi først og fremst gjennom å sørge for stabile og forutsigbare rammevilkår- særlig viktig er det å sikre en forutsigbar skatte – og avgiftspolitikk Og i Norge har egentlig skattesystemet har vært stabilt i mange år men slik er det ikke lenger.

Vi vil ha tilbake den forutsigbarheten Norge var kjent med.

I disse usikre tider, ja da må politikkens bidrag være stabilitet og trygghet.
For det er ingen selvfølge heller her på Kongsberg at disse bedriftene blir værende her, eller at nye ønsker å etablere seg her.