HLM23: Simen Nord

Simen Nord, Moss Høyre.

Landsmøte,
«Høyre vil ha kommuner som setter mennesker foran system», står det i resolusjonen, og oppsummerer med det Høyres ideologi, og mye av min motivasjon for å stille som ordførerkandidat. Vi skal aldri bli beskyttere av et kommunalt system, og vår oppgave er ikke å forsvare kommuneadministrasjonen og deres beslutninger. Vi som er folkevalgte skal være innbyggernes ombud, og vi i Høyre mener heldigvis at folk bør få bestemme mest mulig over egne liv.

I min hjemkommune ser vi etter seks år med Arbeiderpartistyre stadig eksempler på det motsatte. Nylig behandlet vi en sak der noen ønsket å innrede kjelleren på hytta si til soverom, uten at det var synlig fra utsiden. Det ble blankt avvist, fordi det visstnok var å privatisere strandsonen.

Et annet eksempel opplevde en familie der sønnen endelig hadde funnet seg til rette på skolen, etter en vanskelig tid uten venner. Så flyttet familien en kilometer, internt i kommunen, og kom over i en annen skolekrets. De ba pent om lov til å bli på skolen der gutten hadde alle vennene sine, noe de ville fått lov til tidligere da Høyre styrte. Men nå var det nye tider, og kommunen mente at «barnets beste» var å bytte. Han fikk seg sikkert nye venner, var argumentet.

Gode landsmøte!
Det er bedre å være kommune enn kommunist, men med makt og myndighet er det uansett fort gjort å begynne å tro at man vet best, og bedre enn de man skal styre på vegne av. La oss ikke gå i den fella, men holde fast ved vårt ideologiske utgangspunkt: Høyre skal sette mennesker foran system.

Jeg går til valg på at kommunen skal bli en innbyggervennlig ja-kommune, som lytter, finner løsninger og spiller på lag med befolkningen. Jeg håper dere vil gjøre det samme.