Høyre setter pasientens behov først

Mange pasienter venter fremdeles for lenge før de får riktig helsehjelp. Samtidig blir vi flere, vi blir eldre og flere av oss får kroniske sykdommer. Vi forventer stadig mer av helsetjenesten.

Anne Kristine Linnestad og Tonje Anderson Olsen, stortingskandidater for Høyre i Akershus

Kortere ventetider

Ventetidene har gått ned og køene har blitt kortere siden Høyre overtok regjeringskontorene i 2013. Frem til koronapandemien traff oss sørget vi for at pasientene stod 2 uker kortere i helsekø enn tidligere. Ventetidene har blitt redusert for alle med kroppslige sykdommer, for rusbehandling og psykisk helsevern. Spesielt innen rusbehandling har den blitt vesentlig kortere: Den har gått fra 67 til 33 dager.

Fritt behandlingsvalg

Vi har innført fritt behandlingsvalg som gir valgfrihet for deg. Fra oppstarten i 2015 har 43 500 personer brukt denne friheten til å velge et annet behandlingsopplegg enn det offentlige. Mange med behov for hjerteutredning og mage/tarm-undersøkelser har benyttet seg av fritt behandlingsvalg. Ventetidene for disse behandlingene har blitt kortere.

Fritt behandlingsvalg har hatt spesielt stor betydning for de mer enn 1000 pasientene som har trengt hjelp med psykiske utfordringer eller rusproblemer. Disse pasientene har ønsket seg til ett bestemt behandlingssted, for eksempel til Hurdalsjøen Recovery som tilbyr medikamentfri psykiatrisk behandling.

Vi vil jobbe videre

Høyre ønsker fornyet tillitt etter stortingsvalget i september. Da vil vi fortsette arbeidet for kortere ventetider. Retten til fritt behandlingsvalg vil bli opprettholdt. På denne måten vil vi sette pasientens behov først.