Høyre vil ha en ja-kommune i Moss

Høyre vil gjøre Moss til en ja-kommune. Det vil si en kommune som sier ja så ofte man kan, og bare sier nei når man må.

Simen Nord
Simen Nord, ordførerkandidat for Høyre i Moss.

Den siste tiden har vi sett mange eksempler på at Moss kommune virker som det motsatte. På et møte med Byggmesterforbundet fikk byggesaksbehandlingen i kommunen strykkarakter, og det bare bekrefter et inntrykk vi har hatt lenge. Det fortelles om unyttige og dårlig forberedte møter med kommunen, treg saksbehandling og et unødvendig problemfokus. Et eksempel er der en innbygger fikk klarsignal til å bygge seg et hus, før det senere viste seg at kommunen hadde gjort en feil, og gitt tillatelse på feil grunnlag. Tillatelsen ble trukket, og innbyggeren sto der med påbegynt hus han ikke fikk fortsette å bygge. I den saken måtte kommunedirektøren til slutt ut og beklage, men det er flaut at kommunen gjør slike feil.

Det vil si en kommune som sier ja så ofte man kan, og bare sier nei når man må.

Simen Nord, ordførerkandidat i Moss.

Det kan være mange årsaker til at kommunen møter innbyggerne på en slik måte. Det kan handle om for dårlig kapasitet, manglende erfaring eller andre ting. Det handler uansett også om ledelse og kultur, og hvilke signaler de sentrale politikerne gir.

Disse holdningene gjelder dessverre ikke bare for byggesak. Et eksempel er hvor vanskelig det er blitt å bytte skole. Selv om en familie flytter fra en skolekrets til en annen, kan det være gode grunner til at foreldrene ønsker at barnet fortsetter på den gamle skolen. Likevel har kommunen en praksis der foreldrenes vurderinger av hva som er best for deres barn tillegges liten vekt, og kommunens egne vurderinger blir det som gjelder.

Innen helse- og omsorg har dagens politiske flertall fjernet den enkeltes valgfrihet av hvem som skal levere tjenestene. Samtidig har de avvist Høyres forslag om å la brukerne vurdere behandlingen og tjenestene de mottar oftere enn i dag. Det burde være i alles interesse at innbyggernes ønsker og meninger blir etterspurt, og at tilbudet utformes sånn at det passer et mangfold av mennesker.

Det er aldri gøy å bare skrive om negative saker, og til tross for dette innlegget mener jeg det gjøres mye riktig i Moss kommune. Det er mange flinke mennesker som arbeider i kommunen, og flere av disse tingene jobbes det med. Samtidig er det vår oppgave som folkevalgte å si fra når ting ikke er bra nok.

Høyre ønsker en kommune som ser løsningene, som møter den enkelte innbygger på en positiv måte, og har som utgangspunkt at man vil si ja. I dag møter innbyggerne altfor ofte en annen holdning. Det er og blir et politisk ansvar å sette standarden for hvordan kommunen skal være, og dagens posisjon klarer ikke det. Arbeiderpartiet med samarbeidspartnere er for opptatt med å forsvare dagens situasjon, og evner ikke å ta tak i de grunnleggende problemene. Det er en stund til valget fremdeles, men jeg tror jeg allerede nå kan si at dette vil bli en hovedsak ved kommunevalget. Høyre vil at Moss skal bli en ja-kommune!