Høyre vil sikre skoleinvesteringer i Viken

Høyre vil bygge og fornye de videregående skolene i Viken slik at elevene får gode undervisningslokaler med godt inneklima. Da sikrer vi en bedre skolegang for elevene, og det kan også være et løft for lokalsamfunnet, sier Høyres gruppeleder Anette Solli.

Anette Solli på besøk hos St. Olav vgs. i Sarpsborg.

Fylkestinget skal behandle en 10-års plan for gjennomføring av investeringsprosjekter for de videregående skolene i Viken. I det rød-grønne fylkesrådets forslag er noen av skoleinvesteringsprosjektene foreslått utsatt på grunn av manglende finansiering. Høyre ønsker ikke en utsettelse av disse prosjektene og foreslår derfor et alternativ som sikrer gjennomføring og finansiering av skoleprosjektene slik de opprinnelig var planlagt i de gamle fylkene.


Ingen utsettelser i Nedre Glomma

Høyre vil sikre utbyggingen av ny St. Olav videregående skole i Sarpsborg og Frederik II videregående skole i Fredrikstad slik at prosjektene gjennomføres som planlagt. Derfor foreslår Høyre i fylkestinget å selge Vikens andel på 25 prosent av aksjene i Østfold Energi til Akershus Energi. Da frigjøres midler til utbyggingen, og prosjektene kan unngå utsettelse.

Høyre vil bygge og fornye de videregående skolene i Viken slik at elevene får gode undervisningslokaler med godt inneklima. Da sikrer vi en bedre skolegang for elevene, og det kan også være et løft for lokalsamfunnet, sier Høyres gruppeleder Anette Solli.


Solli håper at partiene i fylkestinget vil støtte Høyres forslag og ikke stemme for fylkesrådets forslag om å utsette skoleprosjektene i Nedre Glomma.

Vi inviterer flertallet i fylkestinget og fylkesrådet til et samarbeid for å få dette til, fortsetter Solli.


Høyres fylkestingsrepresentant Monica Gåsvatn, fra Sarpsborg, sier følgende:

Det finnes ingen bedre måte å bruke innbyggernes verdier i Østfold Energi på, enn å bygge skoler.


Følger opp valgløfte fra Kongsberg
I valgkampen 2019 besøkte Anette Solli og Tore Opdal Hansen undervisningsbygget Maurits Hansen ved Kongsberg videregående skole. Bygget har lenge hatt behov for nødvendig oppgradering, og nå foreslår Høyre at det startes et forprosjekt for å rehabilitere eller bygge ny avdeling her.

Samtidig vil vi be fylkesrådet ta kontakt med næringslivet på Kongsberg for å styrke Kongsberg vgs sin fagprofil innenfor realfag, med bistand fra eller i sambruk med de teknologiklyngene som er på Kongsberg, sier Tore Opdal Hansen, gruppenestleder og leder av utdanningskomiteen i Viken.