Høyre er en garantist for styrkingen av Rygge – Arbeiderpartiet vingler

Arbeiderpartiet fortsetter vinglingen om Forsvarets helikoptre. Høyre forblir en garantist for fortsatt satsing på Rygge, inkludert helikoptre til spesialstyrkene.

28. august lovet Anniken Huitfeldt (Ap) nye Black Hawk-helikoptre på Bardufoss i Nye Troms.

Arbeiderpartiets utspill på tampen av valgkampen er det siste utspillet i en etter hvert lang rekke forvirrende utspill om helikoptre i Forsvaret, både på Rygge og i Bardufoss. Arbeiderpartiets opptreden minner i denne saken lite om et ansvarlig styringsparti.

Regjeringens anbefaling om å stasjonere 15 Bell-helikoptre på Rygge er tatt på et solid fagmilitært grunnlag. Årsaken er åpenbar: Det er avgjørende for landets sikkerhet å styrke anti-terrorberedskapen på det sentrale Østlandet. Flere helikoptre er avgjørende for å få til dette. Rygge er det definitivt beste alternativet.

Dette argumentet burde være svært tungtveiende for samtlige partier, men i ren desperasjon etter dårlige målinger i nord, kaster Ap seg på det ene etter det andre innfallet i forsøk på å tekkes velgerne.

I fjor sommer foresloStøre å kjøpe seks brukte Bell-helikoptre til Bardufoss for hundrevis av millioner. Da Arbeiderpartiets alternative budsjett ble lagt fram samme høst, hadde pengene forsvunnet. Arbeiderpartiet ville likevel ikke kjøpe seks brukte Bell-helikoptre.

Bare noen måneder senere er Arbeiderpartiet ute med en helt nytt og annerledes forslag. Det begynner å bli vanskelig å forstå hva Arbeiderpartiet egentlig mener om helikoptre.

Regjeringen har vært krystallklar i synet på Forsvarets helikoptre. Vi trenger 15 Bell-helikoptre på Østlandet for å styrke anti-terrorberedskapen. Disse helikoptrene må stasjoneres på Rygge, fordi Rygge er det beste alternativet. Her vil Høyre fortsette å være en garantist.