Høyre er en garantist for styrkingen av Rygge - Arbeiderpartiet vingler

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre, Østfold

Arbeiderpartiet fortsetter vinglingen om Forsvarets helikoptre. Høyre forblir en garantist for fortsatt satsing på Rygge, inkludert helikoptre til spesialstyrkene.

28. august lovet Anniken Huitfeldt (Ap) nye Black Hawk-helikoptre på Bardufoss i Nye Troms.

Arbeiderpartiets utspill på tampen av valgkampen er det siste utspillet i en etter hvert lang rekke forvirrende utspill om helikoptre i Forsvaret, både på Rygge og i Bardufoss. Arbeiderpartiets opptreden minner i denne saken lite om et ansvarlig styringsparti.

Regjeringens anbefaling om å stasjonere 15 Bell-helikoptre på Rygge er tatt på et solid fagmilitært grunnlag. Årsaken er åpenbar: Det er avgjørende for landets sikkerhet å styrke anti-terrorberedskapen på det sentrale Østlandet. Flere helikoptre er avgjørende for å få til dette. Rygge er det definitivt beste alternativet.

Dette argumentet burde være svært tungtveiende for samtlige partier, men i ren desperasjon etter dårlige målinger i nord, kaster Ap seg på det ene etter det andre innfallet i forsøk på å tekkes velgerne.

I fjor sommer foreslo Støre å kjøpe seks brukte Bell-helikoptre til Bardufoss for hundrevis av millioner. Da Arbeiderpartiets alternative budsjett ble lagt fram samme høst, hadde pengene forsvunnet. Arbeiderpartiet ville likevel ikke kjøpe seks brukte Bell-helikoptre.

Bare noen måneder senere er Arbeiderpartiet ute med en helt nytt og annerledes forslag. Det begynner å bli vanskelig å forstå hva Arbeiderpartiet egentlig mener om helikoptre.

Regjeringen har vært krystallklar i synet på Forsvarets helikoptre. Vi trenger 15 Bell-helikoptre på Østlandet for å styrke anti-terrorberedskapen. Disse helikoptrene må stasjoneres på Rygge, fordi Rygge er det beste alternativet. Her vil Høyre fortsette å være en garantist.